Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Norge

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på 224,2 milliarder kroner.

Jeanett Bergan - Kommunal Landspensjonskassen i Norge

Photographer
KLP/Norge

Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. Det største ansvaret selskapet har er å skape en avkastning på pensjonen til 500 000 nordmenn.

KLP og mange andre mener at det ikke er likegyldig hvordan man gjør dette. KLP har derfor en strategi for ansvarlige investeringer. KLP søker aktivt å påvirke de selskaper man investerer i til en langsiktig og bærekraftig forretningsutvikling. Det gjør KLP gjennom å støtte oss på internasjonalt anerkjente normer og initiativ, og gjennom å søke samarbeid med andre investorer og interessenter.

Jeanett Bergan - Kommunal Landspensjonskassen i Norge

Photographer
KLP/Norge

Contact

Heidi Orava
Phone: +45 21 71 71 48