Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Offentliggörandet av Nordiska rådets filmpris 2011

Speaker: Jan-Erik Enestam

Date: Oct 17, 2011

Kära vänner av god nordisk film, Dame Helen Mirren

Jag gläder mig mycket åt att få hälsa alla välkomna till offentliggörandet av vinnaren av Nordiska rådets filmpris. Filmpriset utdelades första gången vid Nordiska rådets 50-års jubileumssession 2002 och blev permanent från och med och med 2005. Avsikten med filmpriset är tredelad:

1.    att främja produktionen av nordisk film  
2.    att utveckla den nordiska filmmarknaden
3.    att på längre sikt stärka den nordiska filmen internationellt

Priset skall ges till en film som är förankrad i den nordiska kulturen, har ett högt konstnärligt värde, har utmärkt sig i kraft av konstnärlig originalitet och som utgör ett helgjutet verk. Filmen skall dessutom helst vara på ett nordiskt språk. Det är därför jag har valt att tala svenska. Priset har bl.a. vunnits av Aki Kaurismäki, Per Fly, Roy Andersson och Lars von Trier. År 2010 hette vinnarna Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm och Morten Kaufmann för filmen Submarino.

Kulturen har – av naturliga skäl- alltid spelat en viktig roll i det nordiska samarbetet. Kulturen får nästmest pengar i den nordiska budgeten. Det prestigefyllda nordiska litteraturpriset fyller 50 år i år. Också de övriga prisen, musikpriset och miljöpriset håller på att etablera sig som erkända och respekterade pris.

Att fem regeringar tillerkänner filmen som konstart är ett uttryck för en framåtblickande kulturpolitisk vision. Att priset samtidigt tilldelas de tre huvudkrafterna bakom ett filmverk, vittnar både om insikt i och förståelse för, att filmen som konstart förutsätter ett tätt samarbete.

Nordiska spelfilmer och TV-dramaserier ses i ökande omfattning inte enbart i Norden utan också i den övriga världen. De vinner de största internationella priserna, såsom  Oscar, Golden Globe, Emmy och Bafta och säljs till alla världens hörn. Denna framgång kommer inte av sig själv. Det är min övertygelse att Nordiska rådets filmpris på sitt sätt har bidragit till framgången. Om så är fallet, har filmprisets instiftare lyckats väl i sina intentioner.

Nordiska rådets filmpris är ett uttryck för allt det nordisk filmkonst står för idag.

Mycket välkomna!

Contact

Nicolai Stampe Qvistgaard