Big Picture Midnight Pink
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiskt utskott: Samarbete inom turism bör prioriteras Samarbetet inom turismen i Norden bör fortsatt prioriteras högt av de nordiska regeringarna. Det anser Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling. http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiskt-utskott-samarbete-inom-turism-boer-prioriteras http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/pyry-niemi
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Lively debate on the US and the Nordic Region It is more important than ever before to highlight Nordic values in the uncertain times we now live in. This was the underlying message of several... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/lively-debate-on-the-us-and-the-nordic-region http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/temasession-2017
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Låt fred bli Nordens varumärke Fredsmäkling borde göras till ett nordiskt varumärke och inkluderas som en viktig del av det officiella nordiska samarbetet. Det förslaget... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/laat-fred-bli-nordens-varumaerke http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/britt-lundberg-paa-temasessionen-i-stockholm-4-april-2017
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordic Council presents initiatives to combat antibiotic resistance During the Nordic Council’s theme session in Stockholm, the council’s politicians presented a “white book” outlining 12 concrete proposals... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordic-council-presents-initiatives-to-combat-antibiotic-resistance http://www.norden.org/en/news-and-events/images/intern/publications/whitepaper-12-initiatives
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Färöarnas roll i det nordiska samarbetet diskuterades Kan de självstyrande områdenas roll inom de nordiska samarbetet utvidgas? Den frågeställningen kom upp i samband med att Färöarnas ansökan... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/faeroearnas-roll-i-det-nordiska-samarbetet-diskuterades http://www.norden.org/en/news-and-events/images/flags/nordens-hus-paa-ved-stranden

Department


Title

Test text

    /

    Twitter - #nrsession