Document Actions

Videos

Videos from and about the Nordic Council.


The Nordic Council Music Prize 2013 goes to Pekka Kuusisto

Gränshinder i Norden

Gränshinder i Norden

Kim Leine vinner Nordisk råds litteraturpris 2013

Nordiska rådets musikpris 2013 går till Pekka Kuusisto

Kampen mot matsvinn får Nordiska rådets miljöpris 2013

Nordisk Råds Filmpris 2013 går til ”Jagten”

Gränshinder i Norden

Nordiska rådets prisutdelning 2013

Britt Bohlin bliver Nordisk råds direktør fra 2014

Karin Åström: Vi behöver särskilda ungdomsfora för sysselsättningsfrågor

Islands Formandskab af Nordisk Ministerråd 2014

Intervju med Elisabeth Aspaker og Dagfinn Høybråten

Marit Nybakk välkomnar vision för försvarssamarbetet

Nordic Council Film Prize 2013 nominees

Contact

Heidi Orava
Phone: +45 21 71 71 48