Document Actions

Videos

Videos from and about the Nordic Council.


Britt Bohlin bliver Nordisk råds direktør fra 2014

Karin Åström: Vi behöver särskilda ungdomsfora för sysselsättningsfrågor

Islands Formandskab af Nordisk Ministerråd 2014

Intervju med Elisabeth Aspaker og Dagfinn Høybråten

Marit Nybakk välkomnar vision för försvarssamarbetet

Nordic Council Film Prize 2013 nominees

Ny nordisk försvarsgemenskap

Heidi Wang, VD för den Nordisk-Kinesiska Handelskammaren berättar om satsningen på Norden

Marit Nybakk Nordiska rådets president, ger sin syn på Kinas intresse av Norden.

Etableringen av en Nordisk-Kinesisk handelskammare

Nytt pris för barnlitteratur är språkvård

Kimmo Sasi 64. istunnon kohokohdista

Ann-Kristine Johansson, Formand for Miljø- og Naturresureseudvalget i Nordisk Råd

Nordisk råds prisuddeling

Kimmo Sasi - Grænsehindringer

Contact

Heidi Orava
Phone: +45 21 71 71 48