Document Actions

Håller språket ihop i Norden?

En forskningsrapport om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska

I "Håller språket ihop Norden?" presenteras den första stora undersökningen av internordisk språkförståelse på trettio år.

Det samnordiska INS-projektet har i hela Norden testat ungdomars förståelse av de tre skandinaviska språken, danska, svenska och norska, i tal och skrift. Även ungdomarnas förståelse av engelska har undersökts som jämförelse. Här presenteras resultaten av undersökningen bland annat mot bakgrund av ungdomarnas attityder till grannländerna samt en jämförelse mellan språkförståelsen hos två generationer. Resultaten tyder på ganska stora förändringar i språkförståelsen sedan 1970-talet.

Författarna Lars-Olof Delsing och Katarina Lundin Åkesson är verksamma vid Institutionen för nordiska språk vid Lunds universitet.

Download publication (free)

4178Kb
Publication date
Sep 27, 2005
ISBN
92-893-1221-1
Language
Swedish
Number of pages
210
Publication number
TemaNord 2005:573
Keywords
Children and young people, Art and Culture, Language

Search publications

New publications from the Nordic Council of Ministers

Receive an e-mail when we publish new publications within the subject area of your interest