Document Actions

Förbundsstaten Norden

Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation – Förbundsstaten Norden.

Den nya förbundsstaten är med sin gemensamma författning, sitt gemensamma styre och med sina 25 miljoner invånare, en helt ny och tung aktör på den europeiska scenen. Om länderna har modet till det.

Den kontroversiella samhällsdebattören och historikern, Gunnar Wetterberg argumenterar sakligt och precist över en ny nordisk förbundsstat. En reell federation med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitiken, de finanspolitiska ramarna och alla centrala områden inom lagstiftningens huvudområden från invandringen till socialpolitiken.

Gunnar Wetterberg blåste förra året nytt liv i debatten om en pånyttfödelse av Kalmarunionen. Diskussionen var både känslomässig och kraftfull och nådde ända till Tyskland, Spanien och Italien.

I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2010 utvecklar Wetterberg nu sin vision om Förbundsstaten Norden. Med sina politiskt
ytterst kontroversiella förslag förväntas författaren att åter skapa debatt i de fem nordiska länderna.

Download publication (free)

1015Kb
Publication date
Nov 01, 2010
ISBN
978-92-893-2131-0
Language
Swedish
Number of pages
80
Publication number
TemaNord 2010:582
Keywords
Justice, Regional policy, Criminal law, Economy and national budget, Civil law, Police co-operation, Civil security, Public finance

Contact

Niels Stern
Phone: +45 33 96 04 10

Search publications

New publications from the Nordic Council of Ministers

Receive an e-mail when we publish new publications within the subject area of your interest