Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Grundskola

Alla barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år har skolplikt. Här finns allmän information om grundskolan, bland annat om läsåret, skollov, inskrivning och undervisning i isländska för elever med utländsk bakgrund.

Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Skolplikten i grundskolan omfattar tio år, men kan vara kortare, jfr. § 32 i grundskolelagen nr. 91/2008. Läsåret omfattar nio och en halv månad från sista veckan i augusti till och med första veckan i juni. Alla skolor har jul- och påsklov, och i de flesta skolor har man också några dagars vinterlov.

Inskrivning av ett barn i grundskolan görs på respektive skolas expedition. Information om skolornas upptagningsområden i Reykjavik finns på webbsidan Grundskolor i Reykjavik. För information om grundskolor i andra kommuner är det bäst att vända sig till respektive skola och/eller kommun.

Elever med annat modersmål än isländska har rätt till stöd och specialundervisning i isländska. Undervisningen omfattar ofta två timmar i veckan. Mottagningsavdelningar för nyanlända finns på tre grundskolor i Reykjavik. På Reykjaviks stadswebbplats finns information om stadens riktlinjer på detta område.

För elever i klass 1–4 finns fritidshem att gå till efter skoldagen. Denna tjänst betalas av föräldrarna. I de flesta skolor serveras lunch till ett lågt pris. Skolhälsovård erbjuds gratis.

Man lägger vikt vid att att alla elever ska få undervisning utifrån sina förutsättningar i grundskolan. Elever som har studiesvårigheter, sociala eller emotionella svårigheter och/eller funktionshinder har rätt till särskild stödundervisning.

Undervisning i främmande språk börjar med engelska från klass fem och danska från klass sju. Elever med goda förkunskaper i svenska eller norska kan med skolans samtycke välja de språken i stället för danskan. I de flesta skolor kan eleverna välja att läsa andra språk i klass 10. Skolornas bedömningssystem varierar, men många använder en skala från 1–10, där 10 är högst.