Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Grundskola

Alla barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år har skolplikt. Här finns allmän information om grundskolan, bland annat om läsåret, skollov, inskrivning och undervisning i isländska för elever med utländsk bakgrund.

Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Skolplikten i grundskolan omfattar tio år, men kan vara kortare, jfr. § 32 i grundskolelagen nr. 91/2008. Läsåret omfattar nio och en halv månad från sista veckan i augusti till och med första veckan i juni. Alla skolor har jul- och påsklov, och i de flesta skolor har man också några dagars vinterlov.

Inskrivning av ett barn i grundskolan görs på respektive skolas expedition. Information om skolornas upptagningsområden i Reykjavik finns på webbsidan Grundskolor i Reykjavik. För information om grundskolor i andra kommuner är det bäst att vända sig till respektive skola och/eller kommun.

Elever med annat modersmål än isländska har rätt till stöd och specialundervisning i isländska. Undervisningen omfattar ofta två timmar i veckan. Mottagningsavdelningar för nyanlända finns på tre grundskolor i Reykjavik. På Reykjaviks stadswebbplats finns information om stadens riktlinjer på detta område.

För elever i klass 1–4 finns fritidshem att gå till efter skoldagen. Denna tjänst betalas av föräldrarna. I de flesta skolor serveras lunch till ett lågt pris. Skolhälsovård erbjuds gratis.

Man lägger vikt vid att att alla elever ska få undervisning utifrån sina förutsättningar i grundskolan. Elever som har studiesvårigheter, sociala eller emotionella svårigheter och/eller funktionshinder har rätt till särskild stödundervisning.

Undervisning i främmande språk börjar med engelska från klass fem och danska från klass sju. Elever med goda förkunskaper i svenska eller norska kan med skolans samtycke välja de språken i stället för danskan. I de flesta skolor kan eleverna välja att läsa andra språk i klass 10. Skolornas bedömningssystem varierar, men många använder en skala från 1–10, där 10 är högst.

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

More about Iceland

Move to Iceland

Working on Iceland

Study in Iceland

Living in Iceland

Moving with children to Iceland

Children and families in the Nordic Region

Children and families in Denmark

Children and families in Finland

Children and families in the Faroe Islands

Children and families in Iceland

Children and families in the Norway

Children and families in Sweden