Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Språkkurser i Finland

I det här avsnittet hittar du information om var i Finland du kan studera finska eller nordiska språk.

Språk

Språk

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Undervisning i finska i Finland

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska anordnas över hela landet på exempelvis arbetar- och medborgarinstituten, som finns i nästan alla kommuner i Finland. Undervisningen sker exempelvis på finska, svenska eller engelska. En del kommuner anordnar gratis språkkurser för invandrare.

En förteckning över alla medborgarinstitut i Finland finns på Medborgarinstitutens förbunds webbplats.

De 10 största medborgar- och arbetarinstituten i städerna är:

Undervisning i finska anordnas även på till exempel de öppna universiteten i Helsingfors, Uleåborg och Rovaniemi. Ytterligare information hittar du på webbplatsen Avoinyliopisto.fi.

Dessutom anordnar olika folkhögskolor språkkurser över hela landet. Mer information om folkhögskolornas utbud hittar du på Finlands folkhögskoleförenings webbplats.

Centret för internationell mobilitet CIMO anordnar undervisning i finska i form av bland annat sommarkurser. Dessutom anordnar CIMO kurser och praktikplatser för utlänningar som studerar finska på utländska universitet.

Undervisning i nordiska språk i Finland

Kurser i svenska anordnas över hela landet på arbetar- och medborgarinstitut, öppna universitet och folkhögskolor. Undervisningsspråket är för det mesta finska.

Undervisning i danska, norska och isländska anordnas i mindre utsträckning, men på arbetar- och medborgarinstituten i de större städerna samt de öppna universiteten, språkcentren på universiteten, sommargymnasierna och folkhögskolorna arrangeras det kurser i viss mån. Dessutom anordnar exempelvis Kulturkontakt Nord kurser i huvudstadsregionen. Även Centralförbundet för folkligt nordiskt samarbete Pohjola-Norden anordnar då och då kurser i de nordiska språken. Undervisningsspråket på kurserna i danska, norska och isländska är ofta svenska eller finska.