Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Beskattning av pension

I det här avsnittet hittar du information om beskattning av finsk och utländsk pension.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Beskattning av pensioner som betalas från Finland

Pensioner som betalas från Finland beskattas i regel i Finland, även om mottagaren bor utomlands.

Principen är att personer som bor utomlands betalar skatt på pensionen från Finland både i Finland och i boendelandet. Boendelandet korrigerar emellertid eventuell dubbelbeskattning.

Skatteavtal mellan Finland och boendelandet kan i vissa fall medföra att ingen skatt tas ut i Finland på den pension som betalas ut från Finland. Om du är på väg att flytta utomlands bör du redan före flytten ta kontakt med skattekontoret för att kontrollera vilka eventuella effekter skatteavtalet har. Pensionstagaren måste också göra en flyttanmälan och meddela skattebyrån i Finland sin nya adress.

Mer information om beskattning hittar du på skattemyndighetens webbplats och på den samnordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Beskattning av pension som betalas ut till Finland från ett annat nordiskt land

Pension som utbetalas i ett annat nordiskt land beskattas i det land där den betalas ut. Pension från utlandet ska även anges i skattedeklarationen i Finland. Det nordiska skatteavtalet reglerar dock hur man undviker dubbelbeskattning. Den pension du får från ett annat nordiskt land räknas in i din totala inkomst, vilket är utgångspunkten för den finska skattesats som fastställs.

Pension som man får från utlandet ska anges på skattedeklarationen i Finland under punkten Tilläggsinformation. Där anges utbetalare av pensionen och den skatt som betalats på pensionen i utbetalningslandet.

Ytterligare information om den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Om du får pension från Sverige kan du även få ytterligare information på Skatteförvaltningens webbplats.

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.