Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

För gränsarbetare, det vill säga de som bor i ett land och arbetar i ett annat, gäller delvis särskilda regler för ansökan om arbetslöshetsdagpenning, vilket tas upp i följande avsnitt.

Lastbil

 Fotograf Johannes Jansson/norden.org

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Gränsarbetare

Som gränsarbetare betraktas en person som dagligen arbetar i ett land och arbetar i ett annat och återvänder hem åtminstone en gång i veckan. Gränsarbetare är arbetslöshetsförsäkrade i det land de arbetar i.

Om personen blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste han eller hon anmäla sig som arbetslös arbetssökande i det land han eller hon arbetar i och då är det a-kassan i det landet som betalar arbetslöshetsersättning.

Om personen blir helt arbetslös måste han eller hon anmäla sig som arbetslös arbetssökande i boendelandet och arbetslöshetsersättningen betalas ut av a-kassan eller annan behörig myndighet i boendelandet.

Annan gränsarbetare

Till skillnad från en ordinarie gränsarbetare återvänder denna gränsarbetare hem mer sällan än en gång i veckan. Denna typ av gränsarbetare måste ha arbetslöshetsförsäkring i det land han eller hon arbetar i.

Om en annan gränsarbetare blir helt arbetslös har personen i fråga rätt att välja om han eller hon vill anmäla sig som arbetslös arbetssökande i boendelandet eller i det land där han eller hon arbetar. Arbetslöshetsdagpenningen betalas av det land där man gjort anmälan.

Mer information om dagpenning i EES-länder får du från arbets- och näringsbyrån och finska arbets- och näringsministeriets webbplats.

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

Working in Nordic Countries

Working in Denmark

Working in Finland

Work in the Faroe Islands

Working on Iceland

Working in Norway

Working in Sweden

Work in Åland

More about Finland

Moving to Finland

Study in Finland

Working in Finland

Residence in Finland

Moving to Finland with children