Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus

Rajatyöntekijöitä eli toisessa maassa asuvia ja toisessa työskenteleviä koskevat osaksi erityissäännöt työttömyyspäivärahan hakemisen suhteen, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa.

Lastbil

 Valokuvaaja Johannes Jansson/norden.org

Rajatyöntekijöiden työttömyysvakuutus

Rajatyöntekijä

Rajatyöntekijänä pidetään henkilöä, joka työskentelee päivittäin toisessa maassa ja asuu toisessa maassa ja palaa kotiin vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus on siinä maassa, missä henkilö työskentelee.

Jos henkilö jää työttömäksi osittain tai määräajaksi (lomautus), täytyy hänen ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassa ja tällöin työttömyyskorvauksen maksaja on työskentelymaan työttömyyskassa.

Jos henkilö jää kokonaan työttömäksi, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassaan, ja työttömyyskorvauksen maksaja on asuinmaan työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen.

Muu rajatyöntekijä

Varsinaiseen rajatyöntekijään verrattuna muu rajatyöntekijä palaa kotiin harvemmin kuin kerran viikossa. Muun rajatyöntekijän tulee olla työttömyysvakuutettu työskentelymaassaan.

Jos muu rajatyöntekijä jää kokonaan työttömäksi, hänellä on oikeus valita, ilmoittautuuko hän työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassaan vai työskentelymaassaan. Työttömyyspäivärahan maksaa se maa, johon ilmoitus on tehty.

Lisätietoja päivärahoista Eta-maissa saat kotipaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistosta sekä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

Working in Nordic Countries

Working in Denmark

Working in Finland

Work in the Faroe Islands

Working on Iceland

Working in Norway

Working in Sweden

Work in Åland

More about Finland

Moving to Finland

Study in Finland

Working in Finland

Residence in Finland

Moving to Finland with children