Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga arbeten som utannonseras.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Du kan använda den offentliga arbetsförmedlingen för att söka jobb i Norge. För utlänningar är det också möjligt att gå via EURES-tjänsten i hemlandet för att hitta jobb i Norge. Om du tar emot dagpenning från ett EES-land har du möjlighet att behålla dessa i tre månader medan du söker jobb i Norge.

Arbeids-og velferdsetatens webbplats (NAV) finns det en rad tjänster som utannonseras, och det är därför en bra utgångspunkt när det gäller att leta jobb i Norge. Du kan också vända dig till ett lokalt NAV-kontor i det område du vill arbeta. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen.

En annan möjlighet när det gäller att leta efter jobb är att använda en privat förmedlings- eller rekryteringsbyrå eller genom att ta direktkontakt med potentiella arbetsgivare.

Praktisk information om att söka jobb

EURES (European Employment Services) består av de nationella arbetsmarknadstjänsterna i EU och EES och omfattar därmed också Norge och Island. På  EURES webbplats kan du bland annat se lediga tjänster som utannonseras av de arbetsmarknadstjänster i länderna som är med i nätverket och dessutom hitta kontaktuppgifter till EURES-rådgivare i de olika länderna. Den lokala EURES-rådgivaren kan svara på frågor både om jobb i Norge och i EURES-länderna.