Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Fackföreningar

För att veta vilka löner och arbetsvillkor du har rätt till i Sverige kan du vända dig till det fackförbund som rör ditt yrkesområde.

De största fackförbunden är organiserade centralt och du kan antagligen hitta ditt yrkesområde under någon av de nedanstående organisationerna.

TCO står för tjänstemännens centralorganisation och organiserar exempelvis ingenjörer, sjuksköterskor, journalister, lärare, poliser och ekonomer.

LO, Landsorganisationen i Sverige, organiserar bland annat undersköterskor, bilmekaniker, restauranganställda, barnskötare och fabriksanställda.

SACO som är Sveriges akademikers centralorganisation organiserar bland annat civilekonomer, jurister, sjukgymnaster och lärare.

SAC är syndikalisternas fristående fackorganisation.

Miniguide för gränspendlare i Norden som söker arbete eller arbetar inom området hotell, restaurang, catering och turism.