Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Fackföreningar

För att veta vilka löner och arbetsvillkor du har rätt till i Sverige kan du vända dig till det fackförbund som rör ditt yrkesområde.

De största fackförbunden är organiserade centralt och du kan antagligen hitta ditt yrkesområde under någon av de nedanstående organisationerna.

TCO står för tjänstemännens centralorganisation och organiserar exempelvis ingenjörer, sjuksköterskor, journalister, lärare, poliser och ekonomer.

LO, Landsorganisationen i Sverige, organiserar bland annat undersköterskor, bilmekaniker, restauranganställda, barnskötare och fabriksanställda.

SACO som är Sveriges akademikers centralorganisation organiserar bland annat civilekonomer, jurister, sjukgymnaster och lärare.

SAC är syndikalisternas fristående fackorganisation.

Miniguide för gränspendlare i Norden som söker arbete eller arbetar inom området hotell, restaurang, catering och turism.

More info about Sweden

Moving to Sweden

Studying in Sweden

Working in Sweden

Residence in Sweden

Children and families in Sweden

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

Working in Nordic Countries

Working in Denmark

Working in Finland

Work in the Faroe Islands

Working on Iceland

Working in Norway

Working in Sweden

Work in Åland