Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Fackföreningar i Sverige

Om du är intresserad av att veta vilken lön och vilka arbetsvillkor du har rätt till i Sverige kan du vända dig till det fackförbund som organiserar medarbetare i din bransch. Här kan du läsa mer om fackföreningar och fackförbund i Sverige.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Fackföreningarna tar vara på medlemmarnas fackliga intressen på arbetsplatsen.

En av fackföreningarnas viktigaste uppgifter är att få alla arbetsplatser att omfattas av överenskommelser och löpande vara med på att förbättra dessa avtal – i detta ingår att hjälpa till att lösa exempelvis lönerelaterade problem.

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som löntagare kan du kontakta huvudorganisationen eller det fackförbund som är kopplat till den aktuella branschen eller det aktuella fackområdet.

Centralorganisationer

De lokala fackföreningarna är anslutna till ett fackförbund, som i sin tur är anslutet till en facklig centralorganisation. Förbundet och centralorganisationen har bland annat hand om förhandlingar om generella löne- och arbetsförhållanden.

Det finns tre centralorganisationer i Sverige: De största fackförbunden är centralt organiserade och du kan troligtvis hitta ditt yrke under en av nedanstående organisationer:

  • Landsorganisationen i Sverige (LO) organiserar både offentligt och privat anställda yrkesutbildade arbetare, specialarbetare och lägre funktionärer som exempelvis undersköterskor, bilmekaniker, anställda inom restaurangbranschen, pedagoger och fabriksarbetare.
  • Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) organiserar både offentligt och privat anställda funktionärer som exempelvis ingenjörer, sjuksköterskor, journalister, poliser och ekonomer.
  • Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) organiserar både offentligt och privat anställda akademiker som exempelvis civilekonomer, jurister, fysioterapeuter och lärare.

Huvudorganisationerna kan hänvisa dig till de fackförbund som är anknutna till de olika branscherna eller fackområdena.

Om du söker arbete eller redan arbetar inom hotell-, restaurang-, catering- eller turismbranschen har några av fackförbunden i Norden sammanställt en miniguide för gränspendlare inom dessa yrkesområden.

More info about Sweden

Moving to Sweden

Studying in Sweden

Working in Sweden

Residence in Sweden

Children and families in Sweden

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

Working in Nordic Countries

Working in Denmark

Working in Finland

Work in the Faroe Islands

Working on Iceland

Working in Norway

Working in Sweden

Work in Åland