Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

För dig som är arbetsgivare och/eller egen företagare

Du som är arbetsgivare eller egen företagare måste ta hänsyn till särskilda regler när du anlitar arbetskraft från ett annat land. Här är några grundregler.

Arbetskraft från EU- och EES-länder

Identitetshandling

Den anställde ska kunna visa ett giltigt pass eller identitetshandling där medborgarskap framgår.

Anställningsavtal/anställningsvillkor

Du bör upprätta ett skriftligt anställningsavtal så snart du anställler någon. Anställningsavtalet ska innehålla information om bland annat anställningsform, tillträdesdag, arbetsuppgifter/befattning, lön, arbetstid, semester och kollektivavtalstillhörighet.

Arbetstagare från EU/EES-länder ska behandlas på samma sätt som svenska arbetstagare i enlighet med EU:s likabehandlingsprincip. Denna princip förbjuder diskriminering på grund av nationalitet vad gäller anställning, lön och övriga arbets- och anställningsvillkor.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren teckna angivna arbetsmarknadsförsäkringar för de anställda. Mer information finns på Svenskt Näringslivs försäkringssida.

Socialförsäkringar

EU/EES-medborgare har rätt till socialförsäkringsförmåner i det land där hon eller han arbetar och betalar socialförsäkringsavgift. Detta gäller även om arbetstagaren skulle vara bosatt i ett annat EU/EES-land. Även familjemedlemmar som inte själva arbetar är försäkrade i det land där den anhörige arbetar. Försäkringen gäller från den första anställningsdagen.

Beskattningsregler

Huvudregeln i skattelagstiftningen är att arbetstagaren betalar skatt i det land där hon eller han arbetar. Det finns vissa undantag inom EU. Skatteverket kan bidra med mer information.

Arbetstagare utanför EU/EES

Medborgare i länder utanför EU/EES som vill arbeta i Sverige måste ha arbetstillstånd. Arbetstillståndet ska vara klart och infört i passet före inresan till Sverige. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för mer information.

Användbara länkar för arbetsgivare

Arbetsgivarverket

Svenskt näringsliv

Länkar för dig som planerar att starta eget företag

Starta eget.se

Bolagsverket

Tillväxtverket

Skatteverket

Arbetsförmedlingens starta eget-sida

Almi Företagspartner

More info about Sweden

Moving to Sweden

Studying in Sweden

Working in Sweden

Residence in Sweden

Children and families in Sweden

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

Working in Nordic Countries

Working in Denmark

Working in Finland

Work in the Faroe Islands

Working on Iceland

Working in Norway

Working in Sweden

Work in Åland