Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Resa med husdjur till Danmark

Läs här vilka regler som gäller om du vill resa med husdjur till Danmark, och vad som gäller om du reser med husdjur mellan Själland och Bornholm via Sverige.

Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Flytta med husdjur till Danmark

Det är tillåtet att införa hundar, katter och illrar från EU-länder samt från Norge och Island till Danmark, om följande krav uppfylls:

 • Djuret är identitetsmärkt med antingen mikrochip eller tatuering.
 • Djuret har EU:s djurpass, utfärdat av en auktoriserad veterinär.
 • Djuret har en giltig rabiesvaccination. Vaccinationen ska ha skett minst 21 dagar före avresan till Danmark.

Mer information finns hos Fødevarestyrelsen.

Om du flyttar med hund till Danmark

I Danmark ska alla hundar märkas och registreras i Dansk Hunderegister innan de är 8 veckor gamla.

Om du är hundägare, ska du ha en hundförsäkring. Försäkringen täcker eventuella skador som hunden orsakar personer eller föremål.

Du kan läsa mer om hundförsäkring hos Forsikringsoplysningen.

I Danmark är vissa hundraser förbjudna. Du kan få närmare information om vilka raser det handlar om hos Fødevarestyrelsen.

Semester och korta resor med husdjur

Om man vill ta med sig en hund eller katt på semester till Danmark gäller samma regler som vid flytt till landet.

Läs mer om reglerna på Fødevarestyrelsens webbplats.

Om du vill pendla med din hund eller katt mellan Danmark och ett annat nordiskt land, ska du vara uppmärksam på följande regler:

 • Reglerna för införsel av hundar och katter till Danmark. Det vill säga ID-märkning, husdjurspass och giltig rabiesvaccination.
 • Reglerna för införsel av hundar och katter till det land du ska pendla till. Om du pendlar mellan Danmark och Sverige, ska du ha ett så kallat fyraveckorsintyg. Detta intyg gäller avmaskning. Närmare information om fyraveckorsintyget och ansökningsblankett finns på Jordbruksverkets webbplats.

Resa med djur via Sverige

Om du har husdjur med på resor genom Sverige mellan Bornholm och det övriga Danmark, ska du vara uppmärksam på följande regler:

 • Genomresan får endast ske på sträckorna Helsingborg–Ystad eller Lernacken (Öresundsbron)–Ystad, och djuret ska transporteras direkt från Ystad till Bornholm. Samma regler gäller för hemresan.
 • Djuret får inte ha varit i andra länder än EU- eller EES-länder under de senaste sex månaderna.
 • Du ska kunna visa upp en platsreservation till färjan från Ystad till Bornholm.
 • Djuret får under inga omständigheter lämna fordonet eller komma i kontakt med andra djur under transporten.
 • Vistelsen i Sverige får inte vara längre än 4 timmar.
 • Djuret ska vara ID-märkt.
 • Djuret ska ha genomgått behandling för avmaskning högst 10 dagar före avresan. Se ovanstående länk för mer information om fyraveckorsintyget.
 • Djurägaren ska fylla i en införselanmälan. Blanketten finns på Tullverkets webbplats.

More about Denmark

Moving to Denmark

Working in Denmark

Study in Denmark

Residence in Denmark

Children and families in Denmark

Moving to or between Nordic countries

Moving to Denmark

Moving to Sweden

Moving to Norway

Moving to Iceland

Moving to Finland

Moving to Åland

Moving to the Faroe Islands

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.