Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Resa med husdjur till Norge

Norge har ett strikt regelverk för införsel av djur från andra länder. Här kan du läsa om införsel av djur i samband med semester och flytt till och från Norge.

Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Semester och korta resor med hund, katt och iller

När du har varit på semester utomlands och ska tillbaka till Norge blir ditt husdjur behandlat på samma sätt som om du hade importerat ett djur från det land du har varit i till Norge. Det är därför viktigt att planera resan i god tid och att grundligt sätta sig in i de regler som gäller för det land du planerar att semestra i. Id-märkning, rabiesvaccinering, blodprovtagning och behandling mot dvärgbandmask är några av de saker som krävs för att få med djuret tillbaka till Norge efter resan. Nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för införsel av djur. 

Införsel av och resa med hund, katt och iller från EU (inklusive Danmark, Finland, Island och Sverige) till Norge

Hundar, katter och illrar kan föras in och tas med på resor till Norge när följande regler har uppfyllts:

  • Hundar och katter måste vara över tre månader gamla vid införsel.
  • Alla djur ska vara ID-märkta och som huvudregel ha veterinärcertifikat eller EU-pass. För katter och illrar som importeras från Sverige behöver man inget veterinärcertifikat eller EU-pass, men det krävs dokumentation på att djuret är norskt eller svenskt. 
  • Alla hundar som ska resa in i Norge ska vara behandlade mot rävens dvärgbandmask. Kravet på behandling mot dvärgbandmask gäller inte katter och illrar och inte heller hundar som kommer direkt från Finland. Behandlingen ska ha genomförts av veterinär minst 24 och högst 120 timmar före ankomst. Ett alternativ är att hunden har behandlats minst två gånger med maximalt 28 dagars intervall innan första inresan i Norge. Därefter behandlas den minst var 28:e dag. Det alternativet kan vara lämpligt för dem som reser ofta.
  • Djur som ska in i Norge ska vara vaccinerade mot rabies. Undantaget är katter, hundar och illrar från Sverige, som inte behöver rabiesvaccin. Vaccineringen måste göras av veterinär och i enlighet med vaccintillverkarens rekommendation – vanligtvis när djuret är tre månader gammalt. När djuret blir vaccinerat mot rabies första gången räknas vaccinationen först som giltig 21 dagar efter att vaccinationen gjordes. Om djuret vaccineras på nytt räknas vaccinationen som giltig från det datum då vaccinationen gavs, under förutsättning att den föregående vaccinationens giltighet inte har löpt ut när det nya vaccinet gavs. Kravet på vaccination mot rabies gäller också vid inresa från rabiesfria länder (undantaget Sverige).
  • Katter, hundar och illrar från Sverige kan gå på grönt i tullen. Övriga djur som kommer från EU ska undersökas av Tollvesenet. När man passerar gränsen ska djuret och alla nödvändiga handlingar som rör djuret visas upp för kontroll under Tollvesenets öppettider.

Observera att det finns särskilda regler för införsel av så kallade "farliga hundar". Se Mattilsynets webbplats för närmare information om detta.

Observera att reglerna för införsel av hundar, katter och illrar till Norge, som beskrivs nedan, endast gäller privat införsel. Privat införsel betyder införsel av upp till fem av dina egna husdjur när du själv är med på samma resa. Djuren förs med andra ord inte in i landet i syfte att vidareförmedlas/säljas. Om du reser med mer än fem djur per inresa eller om du tar med dig djur för försäljning eller vidareförmedling måste du läsa Mattilsynets sidor om kommersiell import. Om du ska ha med dig fler än fem djur från EU måste du följa hälsocertifieringsreglerna som gäller för införsel av fler än fem djur.

För mer uttömmande information om de enskilda kraven, se Mattilsynets webbplats.

Resa med hund, katt och iller från länder utanför EU till Norge

Reglerna för införsel av hund, katt och iller från länder utanför EU är indelade i länder uppförda på en lista och länder som är utanför EU/EES och som inte finns med på listan. Utöver de behandlings- och dokumentationskrav som ställs vid införsel av husdjur ställs det även specifika krav vid passering av gränsen, plats för införsel samt om att meddela relevant kontrollmyndighet om införseln. För mer information om införsel av djur från länder utanför EU/EES, läs mer på Mattilsynets webbplats.

Resa till Norge med burfågel, kanin och gnagare

För att få föra in burfåglar, kaniner och gnagare krävs det särskilt tillstånd från Mattilsynet. Se Mattilsynets webbplats för detaljerad information om privat och icke-kommersiell införsel av burfåglar, kaniner och gnagare.

Resa till Norge med exotiska djur

Det är inte tillåtet att importera exotiska djur till Norge. Du kan läsa mer om detta på Mattilsynets webbplats om exotiska djur.

Resa till Norge med häst

För att få tips på hur du ska gå tillväga om du ska resa till eller från Norge med häst kan du också titta på Mattilsynets webbplats.

Införsel och utförsel till och från Svalbard

Svalbard omfattas inte av EES-avtalet, vilket gör att det är striktare regler för att skicka eller ta med sig djur och djurprodukter från Svalbard till fastlandet. Dessutom finns det rabies på Svalbard, medan fastlands-Norge är rabiesfritt.


För att få ta med en hund till Svalbard krävs det tillstånd från Mattilsynet. Tillståndet beviljas för ett år åt gången. Läs mer på Sysselmannens webbplats om de villkor som måste uppfyllas.

Det är inte tillåtet att ta med katter och illrar till Svalbard. Det krävs inget tillstånd för att ta med kaniner, hamstrar, tamråttor, burfåglar, akvariefiskar och liknande till och från Svalbard. Kontakta Mattilsynet om du har frågor om detta. 

More about Norway

Moving to Norway

Working in Norway

Study in Norway

Residence in Norway

Children and families in the Norway

Moving to or between Nordic countries

Moving to Denmark

Moving to Sweden

Moving to Norway

Moving to Iceland

Moving to Finland

Moving to Åland

Moving to the Faroe Islands

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.