Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Införsel av hundar och katter till Sverige

Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Det är den som reser med djuret som är ansvarig för att alla villkor för införseln är uppfyllda. Du ska själv ta reda på vad som krävs och att vaccinationerna gäller. Du ansvarar dessutom för att husdjurets pass är uppdaterat och att andra nödvändiga dokument finns tillgängliga.

Du hittar information om smittsamma sjukdomar hos hundar, katter och illrar på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats. Din veterinär kan hjälpa dig med information om kompletterande vaccinationer, skydd mot parasiter och tips om hur du bör hantera ditt djur på själva resan till ett annat land.

Kontakta tullen

Man ska gå på rött när man har med sig djur genom tullen. Du ska registrera införsel av djur till tullen vid gränsen i enlighet med tullregelverket, se Tullverkets webbplats.

Ta med dig djur till Sverige

Införsel av husdjur från Danmark och Finland – samt Färöarna, Grönland och Åland

När du för in ett husdjur från Danmark eller Finland krävs följande:

 • Djuret ska vara ID-märkt med ISO-chips eller läslig tatuering gjord före den 3 juli 2011.
 • Djuret ska ha en gällande rabiesvaccination.
 • Djuret ska ha vaccinerats efter att det blev ID-märkt.
 • Djuret ska ha varit minst tre månader gammalt då det blev ID-märkt.
 • Djuret ska ha ett EU-pass med ID-nummer och vaccination angivna.
 • Det ska ha gått 21 dagar sedan grundvaccinationen mot rabies.
 • Om djuret är ett handelsdjur ska man utöver passet också ha ett handelsintyg inklusive besiktning.
 • Om man reser med sex djur eller fler ska man utöver pass också ha ett gruppbevis inklusive besiktning.
 • Du ska veta hur du anmäler dig till tullen.

Införsel av husdjur från Norge

En hund eller katt får fritt föras in från Norge till Sverige, om djuret är fött i Norge eller har förts in lagligt i Norge.

Införsel av husdjur från Island

När du för in ett husdjur från Island krävs följande: 

 • Djuret ska vara ID-märkt med mikrochip eller tatuering.
 • Djuret ska ha en gällande rabiesvaccination.
 • Djuret ska ha vaccinerats efter att det blev ID-märkt.
 • Djuret ska ha varit minst tre månader gammalt då det blev ID-märkt.
 • Det ska ha gått 21 dagar sedan grundvaccinationen mot rabies.
 • Du ska ha ett pass eller ett veterinärintyg på Jordbruksverkets blankett inklusive djurets vaccinationsintyg.
 • Om djuret är ett handelsdjur ska du också ha ett handelsintyg inklusive besiktning.
 • Om du reser med sex djur eller fler ska du ha ett gruppbevis inklusive besiktning.
 • Du ska boka inresa via rätt stad.
 • Du ska boka gränskontroll för handels- och gruppdjur.
 • Du ska veta hur du anmäler dig till tullen.

Valpar och kattungar

Hundvalpar och kattungar får endast införas i Sverige från rabiesfria länder. Kontakta Jordbruksverket för information om hur du ansöker om tillstånd för att föra in icke rabiesvaccinerade hundar och katter som är yngre än tre månader.

Hundregister

I Sverige ska alla hundägare som bor permanent i landet registrera sig och hunden i det centrala hundregistret. Du kan beställa anmälningsblanketter via Centrala hundregistrets webbplats.

Förbud

Det är förbjudet att hålla viltfångade djur som sällskapsdjur i Sverige.

Det råder inget förbud mot specifika hund- och kattraser, men det är förbjudet att ha djur som är korsningar mellan tamdjur och vilda djur eller hundar som har extremt stor kamplust, som lätt biter, som är svåra att avbryta om de går till angrepp eller som har en tendens att rikta sitt kampintresse mot människor och andra hundar.

För att skydda vilda djur mot löst springande hundar ska hundar vara kopplade på marker där det förekommer vilt under perioden mellan den 1 mars och den 20 augusti, då de vilda djuren har ungar.

Resa med djur via Sverige till Bornholm

Om du ska resa med ett danskt djur mellan Bornholm och Danmark via Sverige behöver du inte registrera detta hos Tullverket vid ankomsten till Sverige, utan kan registrera det via Internet. Mer information om detta hittar du på Tullverkets webbplats.

Resa med husdjur till ett annat nordiskt land

Nedan hittar du information om vad man bör komma ihåg när man reser till ett annat nordiskt land från Sverige med ett husdjur.

Bra att komma ihåg

 • Du bör skaffa skriftlig information från veterinärmyndigheten i det aktuella landet om vad som krävs för att ta med dig djuret.
 • Du bör gå igenom informationen med din veterinär om det är något du känner dig osäker på.
 • Du bör grundvaccinera ditt djur mot infektionssjukdomar även om det inte krävs enligt lag.

Resa till Danmark

Närmare information om att föra in husdjur i Danmark hittar du på Hallå Nordens webbplats.

Resa till Finland

Djur som ska föras in i Finland ska genomgå en kur mot bandmask inom intervallet 24–120 timmar (mellan en och fem dagar) före införseln. Kuren ska genomföras av en veterinär.

Närmare information om att föra in husdjur i Finland hittar du på Hallå Nordens webbplats.

Resa till Norge

Om du ska resa till Norge med en hund eller katt från Sverige ställs det krav på att djuret har genomgått en kur mot bandmask (Echinococcus) inom 24 till 120 timmar före införseln. Du ska ta ditt husdjur till en veterinär i Sverige innan du reser till Norge för att genomföra behandlingen och dessutom ska en bekräftelse på genomförd behandling anges i djurets pass.

Om du reser med hund eller katt från Sverige till Norge ska djuret ha ett pass. Om ditt husdjur uppfyller kraven på behandling mot bandmask och pass kan du gå på grönt i tullen.

Hundar och katter som förs in i Norge från Sverige behöver inte ha tagit någon rabiesvaccination. Närmare information om att föra in husdjur i Norge hittar du på Hallå Nordens webbplats.

Vissa hundraser är det förbjudet att införa i Norge, både tillfälligt och permanent. Du bör kontakta den norska veterinärmyndigheten, Mattilsynet, för närmare information.

Resa till Island

Närmare information om att föra in husdjur på Island hittar du på Hallå Nordens webbplats och på Statens Fødevareinstituts webbplats.

Information om andra djur än husdjur

Du bör kontakta Jordbruksverket för att få information om att resa till Sverige med andra djur än husdjur.

Moving to or between Nordic countries

Moving to Denmark

Moving to Sweden

Moving to Norway

Moving to Iceland

Moving to Finland

Moving to Åland

Moving to the Faroe Islands

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.

More info about Sweden

Moving to Sweden

Studying in Sweden

Working in Sweden

Residence in Sweden

Children and families in Sweden