Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Det vanligaste i Norge är att man söker jobb som utannonseras i jobbdatabaser, i tidningar och på olika företags och organisationers webbplatser. Man kan också skicka öppna ansökningar direkt till arbetsgivare och bli rekryterad genom ett vikarie- eller bemanningsföretag. Fler tips på var du kan hitta lediga tjänster hittar du på NAVs webbsida om att hitta lediga jobb. Mer allmän information om att bo och jobba i Norge liksom tips till jobbsökandet hittar du på den officiella portalen Work in Norway.

Att söka jobb genom den offentliga arbetsförmedlingen

Den offentliga arbetsförmedlingen i Norge lyder under Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). På NAVs webbplats hittar du Norges största databas över lediga jobb. I den databasen kan du göra specifika sökningar på yrken, arbetsgivares namn, geografiskt område och anställningstyp (heltid, deltid, vikariat). Om du letar efter ett jobb inom ett bestämt yrke eller i en bestämd kommun och det inte kommer upp några nya lediga tjänster kan du abonnera på sökningen och få meddelanden via e-post när nya tjänster dyker upp. 

På NAVs webbplats kan du också registrera dig som användare av deras tjänster för arbetssökande. Du får då en egen sida där du kan lägga in vilken typ av jobb du söker, lägga ut ditt CV och få meddelanden via e-post när aktuella jobb läggs ut. Om du har registrerat dig som användare kan du också ta emot meddelanden från arbetsgivare som kontaktar dig. Observera att du behöver ett norskt födelsenummer eller D-nummer för att kunna registrera dig som arbetssökande med arbetslöshetsersättning från EU/EES. Du kan läsa mer om norskt D-nummer och födelsenummer på sidorna om folkbokföring och NAV kan hjälpa dig att skaffa ett sådant nummer. Du behöver inget norskt personnummer eller D-nummer för att lägga in ditt CV och göra dig tillgänglig för arbetsgivare.

NAV har også en større oversikt over andre jobbportaler, bemannings- og rekrutteringsportaler på sine nettsider

Att söka jobb genom den europeiska arbetsförmedlingen EURES

Du kan påbörja jobbsökandet i Norge via arbetsförmedlingen i ditt hemland. Arbetsförmedlarna på de nationella arbetsmarknaderna i EU- och EES-länderna samt Schweiz är sammankopplade i ett nätverk via EURES-samarbetet.

Du kan få vägledning om att söka jobb i Norge av EURES-rådgivare i ditt hemland. I Norge är EURES en tjänst som är integrerad i NAV. När det gäller just Norge kan NAV ge råd och information om jobbmöjligheter, socialförsäkring med mera. Du kan också kontakta NAV Servicesenter EURES.

EURES-nätverkets webbplats hittar du jobbannonser från de länder som är med i systemet. Du hittar också kontaktuppgifter till EURES-rådgivarna i de olika länderna. Din lokala EURES-rådgivare kan ge dig information om att arbeta i Norge samt ge vägledning och rådgivning efter behov under jobbsökningsprocessen.

EURES webbplats har också en översikt över arbetsmarknaden i Norge. Här hittar du information på EU-språken om arbetslösheten i de olika regionerna i Norge samt i vilka branscher det råder brist på arbetskraft. 

Söka arbete i Norge med arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är medlemmar i EES-samarbetet. Det innebär att du kan resa till dessa länder, samt till Färöarna, och stanna i upp till tre månader för att söka jobb samtidigt som du behåller arbetslöshetsersättningen i hemlandet. Kontakta arbetsförmedlingen där du bor för att få hjälp med detta. Om du ska söka jobb på Grönland eller Färöarna kan du kontakt med Hallå Norden för att höra närmare om vilka regler som gäller där.

För att få arbetslöshetsersättning medan du söker arbete i Norge måste du ha intyget PD U2, som du får från den myndighet som betalar ut ersättningen. Observera att det ställs vissa krav för att du ska kunna ta med dig arbetslöshetsersättningen utomlands. Du måste bland annat vara arbetslös till 100 %, vara registrerad som aktiv arbetssökande och ha fått arbetslöshetsersättning i hemlandet i minst fyra veckor före avresan. Du bör kontakta den myndighet som betalar ut din arbetslöshetsersättning i god tid innan du planerar att resa för att få reda på mer om särskilda krav, tidsramar och eventuell väntetid vid behandlingen av ärendet.

När du kommer till Norge ska du registrera dig hos det lokala NAV-kontoret för att få pengarna utbetalda. NAV kan skaffa ett D-nummer åt dig, och ger dig vägledning om jobbsökande och information om anmälningsregler i Norge. Mer information om detta hittar du på NAVs sidor om att söka arbete i Norge med arbetslöshetsersättning från EU/EES.

Om du inte får jobb i Norge under de tre månaderna med arbetslöshetsersättning måste du, för att behålla rätten till arbetslöshetsersättning, återvända till det land där du är arbetslöshetsförsäkrad och anmäla dig hos de lokala myndigheterna.

Om du får arbete i Norge blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad via NAV. Du ska använda intyget PD U1 för att överföra dina tjänsteår från a-kassan i det tidigare landet till NAV i Norge. Du kan läsa mer på NAVs webbsidor om hur du får rättigheterna överförda till Norge.

More about Norway

Moving to Norway

Working in Norway

Study in Norway

Residence in Norway

Children and families in the Norway

Working in Nordic Countries

Working in Denmark

Working in Finland

Work in the Faroe Islands

Working on Iceland

Working in Norway

Working in Sweden

Work in Åland

Enter your question for Hello Norden

If you have questions about moving, working or studying in a Nordic country, you can use Hello Nordens contact form.