Document Actions

Educational material on the Nordic countries

Link collection to material related to the Nordic countries and the Nordic languages.
The Confederation of Norden Associations and schools
Providing information and support to schools that teach about the Nordic Region and the Nordic languages is an important part of the work done by the Confederation of Norden Associations. In fact, schools can join the Norden associations.
Undervisningsmaterial om de nordiska språken
Det finns en rad resurser på internet för personer som undervisar i de nordiska språken. Här hittar du länkar till allt från vägledning i hur man ska förstå varandra i Norden till frågesporter om de nordiska språken och introduktionsvideor om språkens uppbyggnad.
Undervisningsmaterial om Nordens historia
Vill du veta mer om de nordiska språkens historia? Eller slå upp information om en nordisk historisk person? Nedan följer resurser om Nordens historia.
Undervisningsmaterial om nordisk kultur och litteratur
Kulturen i Norden lever och frodas. Här följer länkar till bland annat nordiskt kvinnolitteraturkanon, nordiska barnböcker och musik på nordiska språk.
Undervisningsmaterial om klimat och miljö
Länksamling med material som handlar om klimat och miljö. Gör ett rollspel om klimattoppmötet i Durban i klassen eller visa en video om Nordiska ministerrådets energi och transportprogram.
Undervisningsmaterial med fakta om Norden
Här finns länkar till material om Norden som riktar sig till både äldre och yngre elever.

Contact

Alf Kronvall
Phone: +45 2969 2910