Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Konferens om socialt entreprenörskap och social innovation

to

Hur kan vi underlätta för socialt entreprenörskap och social innovation? Vilka initiativ och insatser fungerar bra? Vilken roll spelar sociala entreprenörer i dag och i framtiden? Kom med när Nordiska ministerrådet sätter dessa frågor på dagordningen på en nordisk konferens om socialt entreprenörskap och social innovation den 9 och 10 mars 2016. På konferensen samlas aktörer inom den offentliga, privata och frivilliga sektorn som arbetar med socialt entreprenörskap och social innovation, samt sociala entreprenörer själva och andra intresserade från de nordiska länderna. Konferensen bjuder på plenumföredrag, workshoppar och informella möjligheter till att utbyta erfarenheter med kolleger från andra nordiska länder.

geolocation
55.6089823 12.9924694

Location

Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10, Malmø

Det finnes flere hotell i nærheten. Ved booking på Clarion Hotel Malmö Live gis avtalepris for Malmö högskola for deltakere på konferansen.

Sweden

Program

Närmare information om programmet kommer kring årsskiftet.

Anmälan

Du kan redan nu anmäla dig till konferensen här:

https://response.questback.com/arbeidsogsosialdep/konf_9og10mars2016

Vi önskar ett brett deltagande från hela Norden. Om intresset är stort kan det därför bli aktuellt att sätta en gräns för antal deltagare per land.

Contact

Aase Lunde, Arbeids- og sosialdepartementet, Norge