Tehdyt toimenpiteet

Artikkelit

Biotalousviikko Islannissa
Blogikirjoitus 10. marraskuuta 2014
Fremtidens forbrugere konkurrerer i “Den Store Nordiske Klimaduel”
De nordiske skoleelever har nu mulighed for at konkurrere om hvem der er bedst til at spare el, varme og vand i "Den Store Nordiske Klimaduel" som støttes af Nordisk Ministerråd. Konkurrencen består af tre elementer: Måling og reduktion af forbruget, løsning af opgaver og missioner på en ny undervisningsplatform og formulering af visioner om hvordan de nordiske skoler kommer til at se ud i fremtiden. Den bliver lanceret på Nordisk Klimadag den 11. november 2014.
Elämä, terveys ja turvallisuus
Blogikirjoitus 15. lokakuuta 2014
A new bioeconomy in the Baltic Sea Region – doing a lot with little
Michael Funch
Nordic networking met German financial muscle at a bioeconomy seminar in Berlin, the third event in a series of forums designed to promote the move towards a sustainable biobased economy in the Baltic Sea Region.
Pohjoista vetovoimaa
Blogikirjoitus 24. syyskuuta 2014
Innovoinnista hyvinvointiin
Blogikirjoitus 10. syyskuuta 2014
Alkutuotanto ilmaston lämpenemisen hyötyjänä
Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut uuden raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Pohjoismaiden alkutuotantoon, eli maa-, metsä- ja kalatalouteen. Raportissa todetaan, että vaikka ilmaston lämpeneminen tuo monenlaisia haasteita Pohjoismaiden tuotantojärjestelmille, osa muutoksista voi myös mahdollistaa kestävän kehityksen edistämisen ja tuotannon kasvun.
Lämpö nousee Pohjolassa
Blogikirjoitus 27. kesäkuuta 2014
Pohjoismaat terveysyhteistyöalueena
Blogikirjoitus 11. kesäkuuta 2014
Nykyajan orjakauppaa vastaan
Blogikirjoitus 1. toukokuuta 2014
Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmä (NBVCG)
Maria Været Veggeland
Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmä (NBVCG) on pohjoismaisen mikrobiologian, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin työryhmän (NMDD) jatkuva hanke, joka alkoi vuonna 2006. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläinlääkintäviranomaisten välistä yhteistyötä, viestintää sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa, joka liittyy valmiussuunnitteluun sekä eläintautikriiseihin. Toissijaisena tavoitteena on lisätä alueen ammattilaisten ja sidosryhmien välistä tietämystä eläinten terveysuhista ja elämillä esiintyvistä sairauksista sekä kartuttaa ja levittää tietoa alueellisista ja kansainvälisistä torjuntatoimenpiteistä.
Ehta pohjoismainen brändi
Blogikirjoitus 17. maaliskuuta 2014
Rajattomat pohjoismaiset työmarkkinat 60 vuotta
Blogikirjoitus 7. maaliskuuta 2014
Gender is also a green growth issue
Women and men leave different ecological footprints. They approach environmental issues and sustainability in different ways. Their preferred means of transport vary, as do their general consumption patterns. Moreover, women in the world’s developing countries are affected more severely by climate change and natural disasters than men. These are some of the reasons why the gender dimension is being integrated into all activities forming part of the Nordic Prime Ministers’ green growth initiative.
Käytännön tietoa
Heidi Orava
Käytännön tietoa lehdistölle Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnosta 2014
Uuden neuvoston tavoitteena rajaton Pohjola
Blogikirjoitus 17. helmikuuta 2014
Yhdessä olemme vahvempia – pohjoismaisen yhteistyön visiot
Blogikirjoitus 6. helmikuuta 2014
Flere fordele ved at mindske fødevarespild i Norden
Hvert år går cirka en tredjedel af alle fødevarer i verden til spilde – en svimlende mængde på 1,3 mia. tons. Ved at mindske fødevarespildet i alle led i fødevarernes værdikæde kan man opnå store sociale, miljømæssige og økonomiske fordele, og netop derfor har de nordiske statsministre besluttet at sætte større fokus på denne problemstilling.
Hyvää uutta puheenjohtajuusvuotta Islannille!
Blogikirjoitus 9. tammikuuta 2014
Can you say that in English?
Blogikirjoitus 10. joulukuuta 2013