Tehdyt toimenpiteet

Kimmo Sasista Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2012 presidentti

Pohjoismaiden neuvosto on valinnut syysistunnossaan edustaja Kimmo Sasin neuvoston presidentiksi vuodeksi 2012, jolloin Suomi on Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa. Varapresidentiksi valittiin Silvia Modig.

03.11.2011
Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

– Näinä taloudellisen levottomuuden aikoina meidän on pidettävä yhdessä huolta hyvinvoinnistamme ja hyvinvointimallistamme sekä jalostettava sitä kehittämällä yhteistyötä ja ottamalla oppia toisistamme. Meidän on tiedostettava, että meillä on erinomainen tavaramerkki, ja hyvistä käytännöistämme – best practises – pitäisi yhdessä tehdä laadukas viestituote, Kimmo Sasi sanoo.

Sasi edustaa Pohjoismaiden neuvoston konservatiivista ryhmää, ja hän aikoo nimenomaan vahvistaa pohjoismaisiin hyvinvointiratkaisuihin perustuvaa Pohjoismaiden tavaramerkkiä. Muita tärkeitä teemoja ovat hänen mukaansa Arktis ja rajaesteiden poistaminen.

– Emme voi enää selitellä maanmiehillemme, miksi heidät luokitellaan yhdessä maassa vammaisiksi, kun taas toisessa maassa eläkkeen saamisen edellytyksenä on ammatillinen kuntoutus. Emme myöskään voi selittää odottaville äideille, että heidän on synnytettävä tietyllä puolen rajaa, tai isille, että heidän on työskenneltävä tietyssä maassa isyysrahan saamiseksi, Sasi sanoo. Hän myös huomauttaa, että varsinkin Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikkojen tulee seurata rajaesteasioita ja tukea luovien ratkaisujen syntymistä.

Arktis yhä tärkeämpi alue

Kimmo Sasin mukaan Arktiksen muutokset merkitsevät Pohjoismaille suuria mahdollisuuksia. Kaikki Pohjoismaat ovat viime vuosina laatineet arktisia strategioita, samalla kun ulkomaailma on yhä kiinnostuneempi alueen kehityksestä.

– Pohjoismailla on vahva asema Arktisessa neuvostossa. Meidän on syytä yhdessä jatkaa neuvoston aktiivista tukemista arktisen yhteistyön ensisijaisena organisaationa. Parhaiten tämä tapahtuu edistämällä neuvoston muuttamista itsenäiseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolla on oma budjetti. Tähän suuntaan on jo otettu tärkeä askel, kun Arktiselle neuvostolle on päätetty perustaa sihteeristö Tromssaan.

Sasi toteaa, että oman arktisen politiikkansa laatinut EU voi sekin auttaa vahvistamaan alueen asemaa myös globaalisti. 

– Tärkeää olisi myös toteuttaa ehdotus EU:n arktisen tiedotuskeskuksen perustamisesta Rovaniemelle.

Yhteydenotot

Heidi Orava
Puhelin +45 21 71 71 48
Sähköposti heor@norden.org