Tehdyt toimenpiteet

Kristin Halvorsen: Joustavat opinpolut ehkäisevät opintojen keskeytymistä

Hoitoalan koulutus houkuttelee opiskelijoita Pohjoismaissa, mutta monet kuitenkin keskeyttävät alan opintonsa. Paremmat työelämäyhteydet sekä mahdollisuus yhdistää käytännönläheiseen koulutuskokonaisuuteen teoreettisia osuuksia voisivat muuttaa suuntausta, sanoo Norjan osaamisministeri Kristin Halvorsen.

26.04.2012
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org

– Työelämäyhteydet tarjoavat hyvää vuorovaikutusta opinnoille. On tärkeää, että nuorilla on mahdollisuus hankkia käytännön työkokemusta samalla, kun heidän opintonsa edistyvät, Kristin Halvorsen toteaa.

– Pidän hyvin tärkeänä myös sitä, että käytännönläheisen koulutuksen aloittavilla on mahdollisuus edetä opinnoissaan entistä pidemmälle. Norjassa monet käytännönläheisiä aloja opiskelevat keskeyttävät opintonsa, jos pääsevät opiskelemaan jotain teoreettisempaa. Siksi aiomme selvittää kokeilun avulla, miten tilannetta voitaisiin parantaa.

Tulevaisuuden hyvinvointialat puhuttivat Pohjoismaiden opetus- ja tutkimusministereitä Oslossa 25. huhtikuuta. Ihmisten osaaminen on kasvun tärkein edellytys, ja siksi ministerineuvosto pitää hyvinvointialan koulutuksiin ja rekrytointeihin panostamista oleellisena. Monet hyvinvointialan koulutukseen liittyvät ongelmat ovat yhteisiä kaikille Pohjoismaille. Kristin Halvorsen uskoo, että tämä voi kannustaa maita yhteistyöhön.

– Kukaan meistä ei onnistu, jos koulutukset eivät onnistu. Vastuullamme on, että hoitoalan ja hyvinvointivaltion työntekijät ovat päteviä. Pohjoismaiden yhteisenä haasteena on saada lisää opiskelijoita jatkamaan jatko-opintoihin sekä se, että nuoret keskeyttävät käytännönläheiset opintonsa. Yhteistä on sekin, että monilla aikuisilla olisi halua kehittää ammattiosaamistaan, Halvorsen sanoo.

Tekniikan kehittyminen vaikuttaa myös osaltaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

– Kaikkien Pohjoismaiden väestö ikääntyy, minkä myötä erilaisten terveydenhuoltopalveluiden kysyntä kasvaa. Monet ikääntyneet haluavat asua kotona, ja suurena haasteena on kehittää kotihoitoa erilaisten teknisten ratkaisujen avulla, sanoo Kristin Halvorsen.

Yhteydenotot

Heidi Orava
Puhelin +45 21 71 71 48
Sähköposti heor@norden.org