Tehdyt toimenpiteet

Manu Sareen ja Christine Antorini: Poikien lukuintoa vahvistettava

Hyvää lukutaitoa ei tarvita ainoastaan koulussa, vaan se on erityisen tärkeä taito myös työmarkkinoilla. Siksi nuorten ja etenkin poikien hiipuva lukuinto on otettava vakavasti ja ongelmaan on tartuttava, toteavat tanskalaisministerit Manu Sareen ja Christine Antorini.

28.03.2012

Tutkimuksen mukaan miespuoliset aikuiset lukijat voivat toimia roolimallina nuorille pojille ja siten vahvistaa poikien lukuintoa.

Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

Pohjoismaalaisten nuorten ja erityisesti poikien lukuinto on vähentynyt. Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta PISA-tuloksia tarkastelleet tutkijat toteavat, että oppilaiden lukuinnon parantamiseen pitäisi panostaa enemmän ja että opetuksessa olisi hyvä käyttää kirjallisuutta, joka kiinnostaa sekä tyttöjä että poikia. Tärkeänä pidetään myös, että miespuoliset aikuiset lukijat toimivat roolimallina nuorille pojille.

Tasa-arvoasioista ja kirkollisista asioista vastaava Tanskan pohjoismainen yhteistyöministeri Manu Sareen ei ole yllättynyt lukuinnon hiipumisesta.

– On liian vähän kirjallisuutta, jossa poikia on päähenkilöinä. Siksi olen tietoisesti valinnut kirjojeni päähenkilöiksi poikia. Pidän myös tärkeänä vanhempien osallistumista lukemisen harjoitteluun. Etnisestä taustasta huolimatta kaikki oppilaat, joille vanhemmat olivat lukeneet ensimmäisellä luokalla, pärjäsivät 15-vuotiaina PISA-testissä paremmin, sanoo Manu Sareen, joka itsekin kirjoittaa lastenkirjoja.

Lukuvaikeuksista pääsemiseksi pohjoismaalaiset PISA-tutkijat ehdottavat lukuharjoituksia kaikilla peruskoulun luokilla.

– Hyvää lukutaitoa ei tarvita ainoastaan koulussa. Lukutaito on myös tärkeä taito työmarkkinoilla. Siksi nuorten ja etenkin poikien hiipuvalle lukuinnolle on tehtävä jotakin, Sareen toteaa.

Lukuharjoitusten lisääminen mukana koulu-uudistuksessa

Tanskan lapsi- ja opetusministeri Christine Antorinin mukaan lukeminen on keskeinen panostusalue Tanskan hallituksen kaavailemassa peruskoulu-uudistuksessa.

– Kaikkien oppilaiden lukutaitoa voidaan parantaa, mutta etenkin poikien sekä kouluttamattomien perheiden lasten lukutaidossa on parantamisen varaa. Siksi asiaan on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota, sanoo Antorini ja mainitsee hyvänä esimerkkinä poikakirjallisuuspalkinnon, joka jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011.

– Palkinto nostaa esille uutta kirjallisuutta, joka keskittyy poikien mielenkiinnon kohteisiin. Tämän avulla voidaan vahvistaa poikien lukuintoa ja saada heidät pitämään lukemista mukavana harrasteena, eikä ainoastaan tylsänä velvollisuutena, sanoo Antorini.

– Koulu-uudistuksen yhteydessä tutkimme myös, miten oppilaiden lukutaitoa ja matemaattisia taitoja voidaan mitata parhaiten, lapsi- ja opetusministeri toteaa.

"Northern Lights on PISA 2009 – Focus on reading" on neljäs pohjoismainen tutkimusraportti, jossa pyritään löytämään vastauksia ja ehdottamaan ratkaisuja pohjoismaisesta näkökulmasta. Analyysissa käsitellään vuoden 2009 eurooppalaista PISA-raporttia, jossa keskitytään lukutaitoon. Norjalaiset ja islantilaiset oppilaat pärjäsivät tutkimuksessa paremmin kuin vuoden 2006 tutkimuksessa, kun taas ruotsalaisten oppilaiden tulokset ovat huonontuneet ja lähenevät tanskalaisoppilaiden heikoimpia tuloksia. 

Yhteydenotot

Heidi Orava
Puhelin +45 21 71 71 48
Sähköposti heor@norden.org