Tehdyt toimenpiteet

New Nordic Landscapes -näyttelyn avajaiset Shanghaissa

Shangaissa vietetään pohjoismaisen New Nordic Lanscapes -näyttelyn avajaisia. Näyttelyyn voi tutustua Nordic lighthousessa Shangain maailmannäyttelyn yhteydessä 1. kesäkuuta ja 15. elokuuta välisenä aikana.

28.05.2010

Näyttelyssä tarkastellaan luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä, infrastruktuurin ja luonnonmaiseman vuorovaikutusta, kaupunkisuunnittelun prosesseja sekä syvennytään Islannin geotermisen energian hyödyntämiseen ja Norjan öljyteollisuuden jätteiden hyötykäyttöön.

Maailmannäyttelyn osana järjestettävä New Nordic Landscapes osoittaa pohjoismaisten hankkeiden kautta maisema-arkkitehtuurin olevan paljon muutakin kuin ympäristön kauniiksi tekemistä. Maisema-arkkitehtuuri voi tarjota kestäviä ratkaisuja, edistää terveyttä ja parantaa sekä kaupungissa että maaseudulla asuvien elinoloja.

Näyttely nivoutuu läheisesti Shangain vuoden 2010 maailmannäyttelyn pääteemaan "Better City, Better Life" esittelemällä maisemasuunnittelua aisteihin vetoavasti ja korostamalla vaihtoehtoisten suunnittelumenetelmien löytämisen tärkeyttä. Tarvitaan strategioita, jotka painottavat luonnonvarojen vastuullista käyttöä ja yhdistävät tekniikan ja maailmanlaajuisen tietotaidon tietoisuuteen paikallisista oloista, kulttuurista ja identiteetistä.

Pohjoismaiden kulttuurihistorian tärkeitä tekijöitä ovat perinteisesti olleet läheinen suhde luontoon sekä pyrkimys tasapainoon luonnonvarojen ja luonnonmaisemien hyödyntämisessä, kehittämisessä ja suojelussa. Näiden tekijöiden huomioiminen on muodostunut yhä tärkeämmäksi nykyisten ympäristömuutosten valossa. Tämän vuoksi Pohjoismaiden kulttuuriministerit keskittyvät maisema-arkkitehtuuriin kestävän kaupunkikehityksen, herkän ja tehokkaan maankäytön sekä pohjoismaisen osaamisen edistämisen välineenä Shanghain maailmannäyttelyssä.

– Pohjoismaat ovat kestävän kaupunkikehityksen ja tehokkaan maankäytön edelläkävijöitä. Pohjoismainen luovuus ja innovointi kukoistavat erityisesti muotoilun, arkkitehtuurin ja maisemasuunnittelun aloilla. New Nordic Lanscapes -näyttely on siitä malliesimerkki. Olen varma, että näyttely inspiroi Shangain maailmannäyttelyn monia tuhansia kävijöitä, Tanskan kulttuuriministeri ja Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön puheenjohtaja Per Stig Møller sanoo.

New Nordic Lanscapes -näyttelyn aloitteentekijänä ja rahoittajana toimii Pohjoismaiden ministerineuvosto. Näyttely on osa Pohjoismaiden kulttuuriministerien globalisaatiostrategiaa. Strategian myötä ministerit ovat käynnistäneet lukuisia luoviin toimialoihin keskittyviä aloitteita ja työssä profiloidaan pohjoismaista kulttuuria kirjallisuuden, elokuvan ja maisema-arkkitehtuurin avulla.

Näyttelyn on laatinut Tanskan arkkitehtuurikeskus yhteistyössä Norjan Norsk Form -säätiön, Reykjavíkin Pohjolan talon, Ruotsin arkkitehtuurimuseon ja Suomen rakennustaiteen museon kanssa.

Lisätietoa:
Tanskan arkkitehtuurikeskuksen kuraattori Kjersti Wikstrøm
kw@dac.dk / +45 22167125