Tehdyt toimenpiteet
Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä tanska.

Nordisk forskning i arbejdsmiljø sætter medarbejderne i centrum

Samarbejde og medarbejderindflydelse er grundpillerne i nordisk arbejdsmiljøforskning, som har påvist vigtigheden af at inddrage medarbejdernes kollektive og individuelle synspunkter.

06.06.2012

Forskningen bygger på et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og fagbevægelse, hvilket er karakteristisk for de nordiske lande og unikt i international sammenhæng. Det konkluderer forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i en ny rapport om den særlige nordiske tilgang til arbejdsmiljøforskningen.

Selvstændige og aktive medarbejdere har en særlig rolle i nordisk arbejdsmiljøforskning

De nordiske lande er kendt for deres stærke velfærdssamfund med et omfattende samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Forfatterne bag rapporten har analyseret den klassiske videnskabelige forskning indenfor arbejdsmiljø og arbejdsliv og fundet frem til, at der er en særlig nordisk tilgang til forskningen indenfor disse områder. Det særlige er, at der fokuseres på medarbejderne som selvstændige personer, som både individuelt og i fællesskab forholder sig aktivt til deres arbejde. Formålet med rapporten er derfor at bidrage til at udbrede forståelsen for det særlige nordiske perspektiv på arbejdsmiljøet.

Samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter er unik for Norden

Professor Peter Hasle forklarer:

” Den nordiske model bygger grundlæggende på et tæt samarbejde mellem parterne på arbejdsmarkedet, men modellen er under pres af en stigende global konkurrence og den aktuelle økonomiske krise. Det er vigtigt at forstå. Vi peger i rapporten på, at det tætte samarbejde med en høj grad af medarbejderindflydelse udgør en styrkeposition for de nordiske lande. Netop samarbejde og indflydelse kan være afgørende for både at udvikle et godt arbejdsmiljø og en høj grad af produktivitet i nordiske virksomheder.”

Medarbejderindflydelse som nøglebegrebet

Inddragelse af medarbejderne har vundet bred anerkendelse i nordiske virksomheder. Og forskningen har understøttet denne udvikling med begreber og teorier om indflydelse og forslag til, hvordan medarbejderindflydelsen kan gennemføres i praksis. Blandt de vigtige begreber er arbejderkollektivet, som beskriver hvordan medarbejderne som gruppe forholder sig til arbejdspladsen og socioteknikken, som understreger, at det er vigtigt at få arbejdsorganisering og teknologi til at hænge sammen. Senest er begrebet ’mening i arbejdet’ specielt i den danske arbejdsmiljøforskning, blevet et nøglebegreb for, hvordan man skaber et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Konklusioner

Forskerne konkluderer i følgende i rapporten:

  • Den nordiske samfundsmodel og arbejdsmarkedets      opbygning har dannet grundlag for udvikling af en særlig nordisk tradition      for forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv.  
  • Forskningen i arbejdsmiljø har sat sit præg på de      nordiske samfund – først og fremmest på arbejdsmarkedet – ved at medvirke til at fastholde et      fokus på medarbejderindflydelse, som både legitim og nødvendig for både virksomheder      og samfund.
  • En videreudvikling af den nordiske forskningstradition      i arbejdsmiljø kan bidrage til at løse de udfordringer med øget globalisering      og behov for højere produktivitet, som de nordiske virksomheder står overfor.     

TEKST: Hanna Sigga Madslund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Læs rapporten:

Sørensen O, Hasle P, Hesselholt RR og Herbøl K. Nordiske forskningsperspektiver på arbejdsmiljø. Nordisk Ministerråd, 2012.

Læs om projektet ’Nordiske perspektiver på arbejdsmiljø – indflydelse, samarbejde og mening’, som er grundlag for rapporten.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ole H. Sørensen eller professor Peter Hasle, NFA.

Yhteydenotot

Lars Djernæs
Puhelin +45 33960360
Sähköposti ldj@norden.org

Hanna Sigga Madslund, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Tlf: 39 16 52 54
e-mail: hsm@arbejdsmiljoforskning.dk