Tehdyt toimenpiteet
Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä ruotsi.

Norsk politiker: Ta tag i djurskyddet, Sverige!

En person som i Norge fråntagits rätten att hålla djur ska inte heller få skaffa djur i Sverige, anser Vigdis Giltun, norsk delegat i Nordiska rådet. Hon vill se Sveriges regering vidta konkreta åtgärder efter aktuella fall av djurmisshandel.

06.06.2012

Vigdis Giltun frågade i januari de nordiska justitieministrarna om hur de tänker säkerställa att straffdomar, där de dömda har fråntagits rätten att hålla djur, också efterföljs i det övriga Norden.

– Det svar jag fick var en redogörelse över dagens praxis och lagstiftning. Det har inte varit tal om att man vill ta tag i problemet, och det efterlyser jag igen nu – vi tillämpar fri rörlighet i Norden och lagstiftningen behöver kompletteras, säger Giltun, som riktat en ny skriftlig fråga till Sveriges regering.

Norska och svenska medier har nyligen uppmärksammat ett fall, där en norsk kvinna bosatt i Jämtland igen är anmäld för djurmisshandel – detta efter att hon efter omfattande djurmisshandel i Norge blivit fråntagen rätten att ha djur på livstid.

– Om detta visar sig vara en typ av ärende där de enskilda nordiska länderna väljer att upprätthålla olika praxis hoppas jag att man i Sverige, med bakgrund i den norska domen, åtminstone kan vidta administrativa åtgärder utan att vänta på att djur utsätts för ytterligare lidande, säger Vigdis Giltun, medlem av Nordiska rådets välfärdsutskott.

I Nordiska rådet har frågan om gränsöverskridande djurskydd även tagits upp av Mittengruppen.

Yhteydenotot