Tehdyt toimenpiteet

Pohjoismaiden johtavat ravitsemusasiantuntijat keskustelevat ravintosuosituksista Reykjavikissa

10. Nordic Nutrition Conference järjestetään Islannissa 3.–6. kesäkuuta. Konferenssin erityistavoitteena on lisätä tietämystä ruoan, ravintotottumusten ja terveyden välisistä keskinäisistä vaikutuksista. Konferenssissa keskustellaan myös tulevista pohjoismaisista ravintosuosituksista.

31.05.2012
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordic Nutrition Conference (NNC) keskittyy tärkeisiin terveyskysymyksiin. Konferenssin tavoitteena on edistää yhteistyötä alan toimijoiden, kuten viranomaisten, kuluttajien sekä julkis-yksityisten kumppanuushankkeiden välillä. Konferenssi auttaa pohjoismaisia tutkijoita heidän pyrkimyksissään saavuttaa kärkiasema ravitsemusalan kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja lisää siten tutkijoiden vaikutusvaltaa kansainvälisesti.

Konferenssitoimikuntaan kuuluu useita ravitsemusasiantuntijoita viidestä eri Pohjoismaasta. Konferenssiin on saatu 200 tiivistelmää, ja rekisteröintejä odotetaan tulevan 400.

Konferenssissa keskustellaan mm. ruokavalioon, fyysiseen toimintaan ja ylipainoon liittyvästä valvonnasta Pohjoismaissa, ja lisäksi pidetään esitelmiä yhteispohjoismaisista hankkeista, kuten Avaimenreikä-merkinnästä. Konferenssissa raportoidaan saavutetuista edistysaskelista pohjoismaisessa toimintasuunnitelmassa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua ruokavalion ja fyysisten toiminnan avulla. Lisäksi pidetään esimerkiksi ylipainoon ja D-vitamiiniin liittyviä istuntoja.

Tiistaiaamuksi 5. kesäkuuta on suunnitteilla erityinen pohjoismaisia ravintosuosituksia 2012 käsittelevä istunto. Luentojen muita aiheita ovat ympäristö ja kestävä kehitys, lähiruoka sekä elintarvike- ja ravintoturvallisuus ja kansanterveys.

NNC 2012 vahvistaa ravitsemusalan pohjoismaista yhteistyötä. Aikaisemmilla konferensseilla on ollut tärkeä merkitys virallisten ravintosuositusten kehittämiselle sekä kaikenikäisten henkilöiden kansanterveyden parantamiselle Pohjoismaissa.

Uusi versio pohjoismaisista ravintosuosituksista – johtava referenssiteos ravitsemusalalla maailmanlaajuisesti – ilmestyy arvion mukaan vuoden 2013 alussa.