Tehdyt toimenpiteet

Pohjoismaiden ympäristöministerit: hyvinvoinnin mittaamisessa pitää katsoa taloutta laajemmalle

Ympäristötekijät tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon hyvinvoinnin mittaamisessa. Jotta ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia voidaan mitata kattavasti, BKT:n rinnalle tarvitaan myös muita kuin talouteen keskittyviä mittareita, linjasivat Pohjoismaiden ympäristöministerit tänään Brysselissä.

15.03.2011

Pohjoismaiden ympäristöministerineuvosto kokoontui tänään 15. maaliskuuta Brysselissä. Suomen ympäristöministerin Paula Lehtomäen johdolla keskusteltiin muun muassa hyvinvoinnin mittaamisesta. Ympäristöministerit totesivat, että yhteistyön avulla Pohjoismaissa voidaan ottaa käyttöön entistä kattavampia, vertailukelpoisia hyvinvoinnin mittareita.

Kokoukseen osallistuivat Suomen Paula Lehtomäki, Ruotsin Andreas Carlgren, Norjan Erik Solheim, Tanskan Karen Ellemann, Islannin Svandís Svavarsdóttir, Grönlannin Lida Skifte Lennert, Färsaarien Annika Olsen ja Ahvenanmaan Katrin Sjögren.

Ympäristöpolitiikka on tärkeä työkalu vihreän talouden edistämisessä

Kokouksen toisena teemana oli vihreä talous ja sen tarjoamat yhteistyömahdollisuudet. Ministerit tarkastelivat vihreää taloutta pohjoismaisesta näkökulmasta ja totesivat, että niin kutsuttu pohjoismainen malli tarjoaa hyvät lähtökohdat vihreän talouden kasvulle.

Ympäristöministerit painottavat, että ympäristöpolitiikalla on suuri merkitys vihreän talouden edistämisessä. Ympäristösektorilla pohjoismaista yhteistyötä tehdään laajasti, mistä esimerkkinä on muun muassa suosittu Joutsenmerkki sekä viimeaikainen yhteistyö ekosysteemipalvelujen ja niiden taloudellisen arvon määrittämisessä. Ympäristöpolitiikalla voidaan edistää myös uusien innovaatioiden syntymistä. Ympäristöministerit kokosivat näkökantojaan pohjoismaiden pääministereiden keskusteluun vihreän kasvun edistämisestä ensi kesäkuussa pidettävässä globalisaatiofoorumissa. Vihreä talous tulee olemaan keskeinen teema YK:n kestävän kehityksen Rio+20-kokouksessa kesäkuussa 2012.

Pohjoismainen ilmastohanke sai tukea ministereiltä

Ympäristöministerit antoivat Brysselissä tukensa uudelle hankkeelle, jolla tuetaan kehitysmaiden kasvihuonepäästöjen vähennystoimia. Hankkeella halutaan luoda pohjaa kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa esitetyille uusille joustomekanismeille, joiden avulla päästövähennyksiä voitaisiin kasvattaa kehitysmaissa markkinapohjaisesti. Pohjoismaiden ministerineuvoston NOAK-työryhmä ja pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö NEFCO valmistelevat pilottihanketta, joka pyritään käynnistämään jonkin kehitysmaan kanssa vielä kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on edistää ilmastoneuvotteluja käytännön projektin avulla.

Suomi toimii vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Vuoden pääteemana on ilmastonmuutoksen hallinta ja tavoitteena vahvistaa Pohjoismaiden roolia entistä näkyvämpänä, vahvempana ja yhtenäisenä ilmastovaikuttajana.

 
Lisätietoja:

Kansainvälisten asiain neuvos Ann-Britt Ylinen, ympäristöministeriö, puh. 050 548 4146, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ministeri Lehtomäen erityisavustaja Hanna Ekman, ympäristöministeriö, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yhteydenotot

Mats Ekenger
Puhelin +45 3396 0282
Sähköposti mek@norden.org