Tehdyt toimenpiteet

Rajaesteasiamies auttamaan ahdinkoon joutunutta kansalaista

Ruotsin valtiopäivillä pidetyssä ainutlaatuisessa keskustelutilaisuudessa nousi esille kaksi ehdotusta: rajaesteasiamies ja parlamenttien tärkeiden päätösten lähettäminen lausuntokierrokselle muihin Pohjoismaihin.

12.04.2012

Pohjoismainen yhteistyöministeri Ewa Björling sai Ruotsin valtiopäivien keskustelusta mietittäväkseen muun muassa ehdotuksen rajaesteasiamiehestä. (Arkisto: Nordbild)

Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org

Huhtikuun aikana kaikki Pohjoismaat järjestävät parlamenteissaan pohjoismaisia rajaesteitä koskevat keskustelutilaisuudet. Tällainen yhteinen satsaus on ensimmäinen laatuaan, ja Ruotsin valtiopäivät olivat vuorossa ensimmäisenä.

Kaikki poliittiset puolueet ilmaisivat toiveen Pohjolasta, jossa ihmiset voivat liikkua vapaasti ja ongelmitta maasta toiseen. Myös siitä ollaan yksimielisiä, että tämä ei nykyisellään toteudu.

– Noin puoli miljoonaa ihmistä on yhdeksän-kymmenen viime vuoden aikana asunut tai työskennellyt toisessa Pohjoismaassa. Monet heistä ovat toistuvasti joutuneet kohtaamaan ongelmia työttömäksi jäämisen, työtapaturmien, opiskelun tai eläköitymisen yhteydessä, Ruotsin keskustapuolueen Åsa Torstensson totesi.

Poliitikot keskustelivat useista rajaeste-esimerkeistä elämän eri osa-alueilta: näkövammainen ei viedä ottaa opaskoiraa mukanaan; olut- ja virvokejuomatölkeistä ei saa panttia toisessa maassa; Ruotsissa vapaa-ajan asuntoa pitäviltä tanskalaisilta vaaditaan ruotsalaista henkilötunnusta puhelimen hankkimiseksi, rakennusmateriaaleille on erilaiset standardit, minkä seurauksena talonrakennus on tarpeettoman kallista. 

Monet poliitikot huomauttavat, että EU-direktiivien toimeenpano on syy uusien rajaesteiden taustalla. Kristillisdemokraattien Anders Andersson kysyi pohjoismaiselta yhteistyöministeriltä Ewa Björlingiltä, eikö Pohjoismailla olisi mahdollisuutta saada pohjoismaista liikkuvuutta helpottavia päätöksiä koordinoimalla EU-politiikkaa. Ministeri vastasi, että ongelmana eivät ole EU-päätökset, vaan maiden toisistaan poikkeava ajattelu lainsäädännön toteuttamisvaiheessa.  

Ewa Björling lupasi tehdä kaikkensa sen eteen, että mahdollisesti rajaesteisiin johtavat lakiehdotukset lähetettäisiin ensin lausuntokierrokselle muihin Pohjoismaihin.

– Otamme nämä asiat esille Ruotsin puheenjohtajakaudella vuonna 2013, hän sanoi.  

Sosiaalidemokraattien Karin Åström esitti toiveen rajaesteasiamiehestä, jonka tehtävänä olisi varmistaa, että kansalaisten oikeuksia ei poljeta. Asiamies sijoitettaisiin Pohjoismaiden ministerineuvostoon. Keskustapuolueen Åsa Torstensson piti ajatusta hyvänä.

Ympäristöpuolueen Jan Lindholmin mielestä rajaestekysymykset nousevat Ruotsin valtiopäivillä kunnolla puheeksi vasta, jos ne koskevat Tukholmaa. Sen vuoksi Tukholmasta olisi tehtävä raja-alue. Tämä toteutuisi Oslon ja Tukholman välisen nopean junayhteyden kautta, jolloin kaupunkien välisestä pendelöinnistä tulisi houkutteleva vaihtoehto.

– Luulen, että tämän vision hahmotteleminen ja Tukholmaa koskevien etujen ja kehitysmahdollisuuksien selvittäminen on edellytyksenä, jos halutaan koko valtiopäivätalo mukaan juoneen. Suurten ongelmien ratkaisemiseksi on uskallettava ajatella suuresti.
 
Vasemmiston Marianne Berg haluaa myös valaa uskoa kaikkiin pohjoismaisten kysymysten parissa työskenteleviin feministien 70-luvun taistelulaulua lainaten: Me haluamme, me voimme, me uskallamme. Ewa Björling vastasi, että hän näkisi mielellään Marianne Bergin laulamassa tätä laulua Pohjoismaiden neuvostossa.     

Yhteydenotot

Louise Hertzberg

Norden i Fokus – Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedotustoimisto

Matkapuhelin: (+46) 733 27 69 90
sähköposti: louise.hertzberg@nordicwelfare.org