Tehdyt toimenpiteet

Sosiaali- ja terveysalan koulutusten yhteistyö on tulevaisuuden hyvinvoinnin edellytys

Jotta Pohjoismaiden hyvinvointijärjestelmä pysyisi elinvoimaisena väestörakenteen muuttuessa, terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutusten tulee oppia tekemään yhteistyötä, esittää Norjan tutkimuksesta ja korkea-asteen koulutuksesta vastaava ministeri Tora Aasland, joka myös kannattaa hyvinvointialan tutkimuksen lisäämistä.

04.11.2011
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org

Henkilön hakeutuessa hoitoon taustalla on usein sekä sosiaalisia että terveydellisiä tekijöitä. Sen vuoksi Aasland pitää tärkeänä, että sairaanhoitajat tietävät, mitä sosiaalityöntekijät tekevät, jotta voidaan saada aikaan hyvää yhteistyötä ja löytää sopivia hoitomuotoja.

Pohjoismaiden koulutusministerit pitivät kokouksen Kööpenhaminassa 2. marraskuuta 2011, ja näillä ajatuksilla ministeri Aasland käynnisti teemakeskustelun pohjoismaisen hyvinvointimallin kehittämisestä koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Hän totesi hyvinvointialan kärsivän tutkimuksen puutteesta: terveydestä ja sairauksista on paljon tietoa, mutta sosiaalisista tekijöistä tiedetään vähemmän.

– Toivoisin tutkimukseen pohjautuvaa koulutusta, eli että sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin tuotaisiin jatkuvasti uutta tutkimustietoa ja että sitä käytettäisiin koulutuksen pohjana.

 

Koulutusministerit hyväksyivät kokouksessaan myös Nordplus-koulutusohjelman puitteet vuosiksi 2012–2016. Tora Aasland on sitä mieltä, että Nordplus voi monin tavoin auttaa tulevissa haasteissa, sekä hoitoalan koulutuksissa että pyrittäessä löytämään suuntaviivoja pudokkuuden ehkäisemiseksi.

Uutta Nordplus-puiteohjelmassa on se, että Nordplusin pohjoismaisten kielten osaohjelma avataan myös osallistujille Baltian maista. Lisäksi pyritään siihen, että Nordplus Junior -ohjelmaan osallistuminen olisi jatkossa yksinkertaisempaa ja edullisempaa.

Yhteydenotot

Heidi Orava
Puhelin +45 21 71 71 48
Sähköposti heor@norden.org