Tehdyt toimenpiteet

Suomenruotsi pohjoismaisen unionin pääkieleksi

Suomessa puhuttavasta ruotsista eli suomenruotsista pitäisi tehdä pohjoismaisen unionin pääkieli. Tätä mieltä on Suomen pohjoismainen yhteistyöministeri Jan Vapaavuori, joka osallistui tiistaina Pohjoismaiden Suomen instituutin järjestämään kieliseminaariin Helsingissä.

02.12.2009

Jan Vapaavuori

Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

Suomenruotsi on Vapaavuoren mukaan skandinaavisista kielistä se, jota ymmärretään Pohjolassa parhaiten– sen vuoksi siitä pitäisi tehdä pohjoismaisen unionin pääkieli. Vapaavuori suhtautuu siis myönteisesti paljon keskusteltuun ehdotukseen pohjoismaisesta unionista.

Ajatuksen pohjoismaisesta unionista esitti ruotsalainen historioitsija Gunnar Wetterberg Dagens Nyheter -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan. Ehdotus herätti vilkkaan keskustelun kaikissa Pohjoismaissa, kun se julkaistiin Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä lokakuussa. Pohjoismainen unioni vahvistaisi Wetterbergin mukaan muun muassa Pohjolan kansainvälistä painoarvoa.

Jan Vapaavuori painotti, että pohjoismaisessa yhteistyössä menetetään paljon, jos puhutaan kieltä, joka ei ole kenenkään äidinkieli. Sen vuoksi kaikkien Pohjoismaiden pitäisi nähdä vaivaa skandinavisten kielten taitojen vahvistamiseksi. Ministeri mainitsi erityisesti kolme kieliyhteistyötä vaikeuttavaa tekijää: puutteelliset ruotsin taidot Suomessa; islantilaisten ja suomalaisten vaikeudet puhua ruotsia, norjaa tai tanskaa riittävän hyvin; puhutun tanskan vaikeaselkoisuus.

Suomen kaksikielisyyden turvaamiseksi Vapaavuoren mukaan täytyy varmistaa, että lapset ja nuoret oppivat ruotsia ja ymmärtävät ruotsintaitojen merkityksen.

Tiistain paljon yleisöä keränneeseen kieliseminaariin osallistuivat myös kieliasiantuntijat Pirkko Nuolijärvi ja Mikael Reuter.

Pohjoismaiden Suomen instituutti (Nifin) on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen yhteispohjoismainen laitos, ja se toimii pohjoismaisena kohtauspaikkana aivan Helsingin keskustassa.

Gunnar Wetterbergin artikkeli

Nifinin verkkosivut

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua tilaisuuteen lähettämällä sähköpostia Henrik Killanderille osoitteeseen heki@norden.org.

Yhteydenotot

Gun Oker-Blom
Puhelin +358 09-68 40 56 20
Sähköposti gun.oker-blom@nifin.helsinki.fi