Tehdyt toimenpiteet

Tanskan oikeusministeri: rokotus rajaesteitä vastaan

Pohjoismaiden neuvoston Tanskan-valtuuskunta sai laajaa tukea kansankäräjillä perjantaina käydyssä keskustelussa ehdottaessaan lainsäädännön toimivuuden tarkistamista rajaesteiden torjumiseksi.

20.04.2012

Rajaesteet eivät kuulu pohjoismaiseen yhteistyöhön ja ne tullaan ilman muuta poistamaan yksi kerrallaan, totesi Tanskan pohjoismaisen yhteistyön ministeri Manu Sareen.

Valokuvaaja
Job & Magt / Johan Wessman

– Rajaesteet estävät pohjoismaisen yhteistyön täysimääräisen toteutumisen eli työskentelyn, opiskelun ja kaupankäynnin Pohjoismaiden rajojen yli. Rajaesteet eivät kuulu pohjoismaiseen yhteistyöhön ja ne tullaan ilman muuta poistamaan yksi kerrallaan, totesi Tanskan pohjoismaisen yhteistyön ministeri Manu Sareen.

Ministeri kertoi, että Tanskan panostus vapaan liikkuvuuden edistämiseksi Pohjoismaissa on kolmiosainen: rajaesteiden ennaltaehkäisy, nykyisten rajaesteiden poistaminen ja rajaesteitä koskevan tiedottamisen parantaminen.

Manu Sareen sai tukea oikeusministeri Morten Bødskovilta, joka totesi valtuuskunnan päätösehdotuksen osaltaan varmistavan "rajaesterokotuksen" antamisen lakiehdotuksille tulevaisuudessa.

Sekä ministerit että puolueiden päätiedottajat käyttivät puheenvuoroissaan ahkerasti ilmaisua "historiallinen päivä". Syynä tähän oli, että vapaa liikkuvuus Pohjoismaissa on ensimmäistä kertaa keskustelun aiheena kaikkien Pohjoismaiden eduskunnissa lähiviikkoina.

– Hallituksen ja kansankäräjien puolueiden välisen sitovan sopimuksen tarkoituksena on, että Tanska voi vauhdittaa sellaisen pohjoismaisen yhteistyön kehittämistä, joka tukee Pohjoismaiden huomattavaa kasvu- ja työllisyyspotentiaalia, sanoi Pohjoismaiden neuvoston Tanskan-valtuuskunnan puheenjohtaja Bertel Haarder esittäessään ehdotuksen kansankäräjille.

– Uskon tämän päivän keskustelun inspiroivan kollegoja muissa Pohjoismaissa. Tämä koskee varsinkin päätösehdotusta, jota kaikki kansankäräjien puolueet tukevat, sanoi Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsen Karin Gaardsted.

Hän huomautti myös, että tarvitaan oikeudellista toimijaa, joka turvaa oikeusavun saannin kansalaisille sekä edistää nopean ja oikeudenmukaisen viranomaisratkaisun saamista. Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä onkin ehdottanut oikeusasiamiehen tyyppisen toimen perustamista Pohjoismaihin.

Kaikki poliittiset puolueet tukivat Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnan päätösehdotusta. Ehdotuksesta äänestetään 23. huhtikuuta.

Tanskan pohjoismaisen yhteistyöministerin selonteko.

Päätösehdotus.

Tv-lähetys kansankäräjien keskustelusta.

Pöytäkirja kansankäräjien keskustelusta.

Yhteydenotot

Johan Lindblad
Puhelin +45 24 69 94 51
Sähköposti jol@norden.org