Tehdyt toimenpiteet

Uusi pohjoismainen sopimus vahvistaa koko Pohjois-Euroopan kulttuuriyhteistyötä

Pohjois-Euroopan kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla on nyt uusia kasvumahdollisuuksia ja kyseisiin aloihin kiinnitetään enemmän poliittista huomiota. Tämä on tulosta EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välisestä pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuutta (NDPC) koskevasta uudesta sopimuksesta.

20.05.2010

Tanskan kulttuuriministeriön toimistopäällikkö Karin Marcussen allekirjoitti EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin edustajien kanssa sopimuksen EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välisen kulttuuriyhteistyön vahvistamisesta. Kuva: www.interpress.ru

Pohjois-Euroopan luova talous ja kulttuurielämä saavat näin parempia investointi-, rahoitus- ja kasvumahdollisuuksia – ainakin, jos asia kysytään Pohjoismaiden hallituksilta. Maiden välinen sopimus allekirjoitettiin tänään Pietarissa, jossa Pohjois-Euroopan maiden edustajat pääsivät yhteisymmärrykseen entistä suuremman kasvualueen aivan uusista puitteista.

– On tärkeää korostaa, että olemme sopimuksen myötä luoneet ennen kaikkea Pohjois-Euroopan kulttuurialalle ja luoville talouksille parempia yhteistyön edellytyksiä ja uusia kasvuehtoja. Nyt on toimijoiden vuoro itse määritellä konkreettisia hankkeita ja aloitteita. Sopimus on poliittinen päätös helpottaa uutta yhteistyötä, totesi Euroopan komission Venäjän-edustuston apulaispäällikkö Michael Webb.

Sopimus allekirjoitettiin Pietarissa 20.–21. toukokuuta pidettävän Pohjoismaiden ministerineuvoston kansainvälisen kulttuurifoorumin kynnyksellä. Tilaisuuteen kokoontuu kulttuurielämän, luovien toimialojen ja kulttuurilaitosten edustajia sekä virkamiehiä 11 maasta keskustelemaan mahdollisuuksista edistää luovaa taloutta pohjoisen ulottuvuuden alueella.

Euroopan maissa keskustellaan parhaillaan siitä, miten luovan talouden potentiaalia voidaan kehittää ja sen myötä luoda työpaikkoja, turvata hyvinvointi ja samalla kehittää uusia rahoitus- ja investointityökaluja.

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus täydentää nykyisiä luovien toimialojen parissa toimivia kansallisia ja kansainvälisiä organisaatioita ja laitoksia, jotka harjoittavat kulttuuriyhteistyötä ja -vaihtoa. Kumppanuus toimii sen myötä pohjana, joka voi edistää kulttuurialan ja luovien toimialojen vuoropuhelua ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

NDPC on pohjoisen ulottuvuuden neljäs kumppanuus, ja se on jatkoa ympäristökumppanuudelle, sosiaali- ja terveysalan kumppanuudelle sekä liikenne- ja logistiikkakumppanuudelle. Pohjoismaiden ministerineuvosto on tehnyt aloitteen kulttuurikumppanuudesta ja tukenut sen kehittämistä. Ministerineuvosto on myös järjestänyt kulttuurifoorumin yhteistyössä Pietarin kaupunginhallituksen ja Venäjän kulttuuriministeriön kanssa.