Tehdyt toimenpiteet

Uusi pohjoismais-venäläinen yhteistyöohjelma keskittyy ympäristöön ja ilmastoon

Pohjoismaiden ympäristöministerit julkistivat tänään uuden yhteistyöohjelman, joka keskittyy ympäristön tilan parantamiseen ja ilmastonmuutokseen Luoteis-Venäjällä. Ohjelmasta tuetaan hyvin monenlaisia paikallis- ja aluetason hankkeita, ja sen odotetaan tuottavan ympäristöhyötyjä myös Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

02.11.2016

NEFCOn toimitusjohtaja Magnus Rystedt sekä maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka toimii vuonna 2016 ympäristöasiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

”Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän hyvinvointi edellyttää hyvää ympäristön tilaa. Pohjoismaat ja Venäjä ovat myös halukkaita tekemään yhteistyötä aikamme ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Näin ollen on yhteisen edun mukaista, että pragmaattinen käytännön ympäristö- ja ilmastoyhteistyö jatkuu mahdollisimman tehokkaana. Tavoitteen saavuttamiseksi toivomme alue- ja paikallistason suhteiden vahvistamista ja sitä, että työhön osallistuu vanhoja ja uusia kumppaneita myös julkisen sektorin ulkopuolelta”, toteaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka toimii vuonna 2016 ympäristöasiain ministerineuvoston puheenjohtajana.

Hankkeiden on määrä tuottaa käytännön ympäristö- ja ilmastoparannuksia Luoteis-Venäjällä ja välillisesti myös Pohjoismaissa, Baltian maissa ja koko Barentsin alueella. Hakemuksia kaivataan seuraavanlaisilta hankkeilta ja aloitteilta:

  • saasteiden vähentäminen
  • otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöjen vähentäminen
  • luonnon monimuotoisuuden lisääminen
  • uhanalaisten lajien suojelu
  • saastuneiden alueiden ja muiden ympäristöongelmien lähteiden puhdistaminen
  • toiminta- ja sopeutumisvalmiuksien kehittäminen yllättävien ekokatastrofien ja niistä aiheutuvien hätätilanteiden varalta.

Ohjelman rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Barents Hot Spots Facility -rahasto (BHSF), jota hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO. Rahoitusta voi hakea verkostoitumiseen, tiedonvälitykseen, valmiuksien kehittämiseen sekä varuste-, tekniikka- ja infrastruktuuri-investointeihin.

”NEFCO on keskittynyt arktisen ja Barentsin alueen ympäristö- ja ilmastoasioihin. Koska Barents-yhteistyö kohdistuu alueyhteistyöhön, meille on luontevaa tukea paikallista toimintaa, josta voi olla hyötyä myös huomattavien saastuttajien (hot spots) ja muiden tärkeiden ympäristöasioiden kannalta”, toteaa BHSF:n rahastonhoitaja Henrik G Forsström.

Ohjelma käynnistetään vuoden 2017 alussa julkistamalla ehdotuspyyntö. Se koskee tukea muille kuin kaupallisille ympäristö- ja ilmastohankkeille, joissa on mukana pohjoismaisia ja luoteisvenäläisiä kumppaneita.

Uusi ohjelma on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston viimeisimpiä Venäjä-yhteistyöpyrkimyksiä, joista pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät vuoden 2016 alussa. Lisätietoja: norden.org/Russia

Yhteydenotot

Satu Reijonen
Puhelin +45 33 96 02 00
Sähköposti sare@norden.org

Heidi Orava
Puhelin +45 21 71 71 48
Sähköposti heor@norden.org