Tehdyt toimenpiteet

Vihreä talous Pohjolan vastaus kriisiin

Pohjoismaiden ympäristöministerien mielestä vihreät julkiset hankinnat, vihreä kirjanpito, ympäristömerkintä ja ympäristön kannalta vastuullinen yritystoiminta auttavat varmistamaan Pohjoismaiden pääsyn pois kriisistä. Samalla pääministerit valmistelevat yhteisiä sähkömarkkinoita ja energiaministerit tehostavat pohjoismaista energiayhteistyötä.

03.11.2010

Pohjoismaiden ympäristöministerit kokoontuivat 2. marraskuuta Pohjoismaiden neuvoston Islannissa pidettävän istunnon yhteydessä. Istunnon aiheena on vihreä kasvu.

Ympäristöministerit keskittyivät erityisesti mahdollisuuteen luoda kasvua tekemättä kompromisseja tiukoissa ympäristönormeissa.

Viimeistään helmikuussa 2011 odotetaan julkistettavan pohjoismainen raportti ”Greening the economy: Nordic experiences and challenges” (Talouden viherryttäminen: Pohjoismaiden kokemuksia ja haasteita), johon on koottu Pohjoismaiden kokemuksia alalta ja jossa tehdään suosituksia pohjoismaisesta näkökulmasta tulevaisuuden vihreään talouteen.

Karen Ellemann, Andreas Carlgren ja Svandís Svavarsdóttir.

Kokouksessa otettiin esille useita uusia aloitteita. Pohjoismaiden elinkeinoministerit ovat hyväksyneet pohjoismaista elinkeinoyhteistyötä koskevan kolmevuotisen strategian, jossa keskitytään vihreään talouteen. Energiaministerit ovat päässeet hiljattain yksimielisyyteen uudesta pohjoismaisesta panostuksesta, ja työministerit keskittyvät vihreisiin työpaikkoihin.

Ympäristöministerit totesivat myös tyytyväisinä, että pohjoismainen yritysten sosiaalista vastuuta koskeva aloite on valmisteilla.

- Vihreä talous edellyttää tiivistä yhteistyötä sektorien välillä ja muun muassa Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjauksessa, Tanskan ympäristöministeri Karen Ellemann sanoi. Hän toimii myös pohjoismaisena yhteistyöministerinä.

Pääministerit nimittivät tämän vuoden toukokuussa vihreää kasvua käsittelevän pohjoismaisen työryhmän, joka tarkastelee eri osa-aluilla, kuinka yhteispohjoismaisella panostuksella voidaan luoda lisäarvoa.

Ympäristöministerit ovat mukana tässä työssä ja käsittelevät tätä aihetta seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa 2011.