Tehdyt toimenpiteet
Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä norja.

Vil Sverige og Finland støtte Norge?

Verken Sverige eller Finland ville svare da SV-eren Rolf Reikvam i Nordisk Råd ville ha svar på om Finland og Sverige kom til å støtte Norges innsats for å skape ny teknologi for gassrensing.

31.10.2007

EU har reist kritikk mot at staten bidrar til ny rensetknologi og EU har stilt seg kritisk til at dette er ulovlig statsstøtte.

- Dette går på klimagass, på utslipp og reduksjoner av CO-2-utslipp.

Kan vi regner med at de svenske og finske representantene vil støtte oss, for dette er teknologisk utvikling som bør kunne få støtte, sa Rolf Reikvam.
Den svenske samarbeidsministeren slo fast at dette var uavklart.

- Dette kan jeg ikke svare på direkte, sa Cristina Husmark Pehrsson, svensk samarbeidsminister og på oppfordring ville heller ikke den finske samarbeidsministeren svare på dette spørsmålet.