Tehdyt toimenpiteet

Yhteistoimintaa ilmastohuippukokouksen kynnyksellä!

Pohjoismaiden kaikkien alueellisten järjestöjen tulisi toimia yhdessä Kööpenhaminassa ensi vuonna järjestettävän ilmastohuippukokouksen kynnyksellä. Näin toteaa Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin-valtuuskunta ehdotuksessaan puheenjohtajistolle.

15.04.2008

– Alueellisten järjestöjen – Pohjoismaiden neuvoston, Itämeren parlamentaarikkokonferenssin (BSPC), Arktisen alueen parlamentaarikkokomitean (SCPAR), Barentsin verkoston ja pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen – yhteinen toiminta syksyllä 2009 Kööpenhaminassa järjestettävän ilmastohuippukokouksen yhteydessä vahvistaisi vaikutusmahdollisuuksiamme. Yhteistoiminta voitaisiin toteuttaa Pohjoismaiden Investointipankin tapahtuman puitteissa, ja sen mahdollisena aiheena voisi olla kuljetus, Ruotsin valtuuskunta kirjoittaa ehdotuksessaan.

Ehdotus pohjautuu tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet Pohjoismaiden kansalaisten olevan erittäin huolissaan ilmastokysymyksen kehityksestä ja joista on käynyt ilmi toive tiiviimmästä pohjoismaisesta yhteistyöstä.