Tehdyt toimenpiteet

Ympäristömyrkyt ja ilmasto keskustelun aiheina

LEHDISTÖTIEDOTE 21.8.2006, Longyearbyen, Huippuvuoret Ympäristömyrkyt ja ilmastokysymykset keskeisiä teemoja pohjoismaisessa ympäristöministerikokouksessa Huippuvuorilla.

21.08.2006

Pohjoismaiden ympäristöministerit hyväksyivät eilisessä kokouksessaan julistuksen, joka käsittelee ilmastonmuutoksiin liittyvää työtä. Ministerit ovat yksimielisiä siitä, että pyritään saamaan uusia kansainvälisiä päästövelvoitteita vuoden 2012 jälkeen ja luomaan ilmastonsopimuksen puitteissa järjestelmä, jolla globaaleja kasvihuonekaasujen päästöjä voidaan vähentää. Samalla on kiinnitettävä enemmän huomiota ilmastonmuutoksiin sopeutumiseen liittyvään työhön. Pohjoismaiden on siksi yhteistyössä hankittava parempaa tietoa odotettavissa olevista ilmastonmuutoksista ja laadittava kuvaus maiden haavoittuvuudesta odotettavissa olevaan kehitykseen nähden.

Ympäristösektorin on ryhdyttävä toimenpiteisiin omalla vastuualueellaan. Pohjoismaiden ympäristöministerit antavat tukensa Pohjoismaiden ulkoministereille, jotta ilmastokysymykset saadaan näkyvästi esiin Arktisen neuvoston päiväjärjestyksessä.

Ympäristömyrkkyjä koskeva työ oli toinen keskeinen teema ministerikokouksessa. Ympäristöministerit sopivat muun muassa yhteistyön tekemisestä useampien orgaanisten ympäristömyrkkyjen lisäämiseksi kansainvälisiin sopimuksiin (Tukholman yleissopimus, LRTAP). Samanaikaisesti Pohjoismaat tekevät yhteistyötä elohopeaa ja muita raskasmetalleja koskevan maailmanlaajuisen työn vahvistamiseksi. Tässä yhteydessä maat ovat valmiita tukemaan pohjoismaisin varoin uuden elohopeayleissopimuksen rahoittamista, jos UNEPin hallitus päättää helmikuussa 2007 pidettävässä kokouksessaan sellaisten neuvotteluiden käynnistämisestä.

Pohjoismaiden ympäristöministerit keskustelivat myös Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä NEFCOa koskevasta uudesta strategialuonnoksesta. Ministerit suhtautuvat positiivisesti projektitukea myöntävän NEFCOn ympäristökehitysrahaston työn jatkamiseen ja ympäristöinvestointien lisäämiseen muun muassa ympäristöteknologian ja energian säästämisen alalla Luoteis-Venäjällä ja Ukrainassa. Ministereillä ei myöskään ole mitään sitä vastaan, että arvioidaan tarvetta ympäristökehitysrahaston täydentämiseen NEFCOn työn jatkumisen varmistamiseksi.