Tehdyt toimenpiteet

Margit Silberstein

Taistelu hyvinvoinnista kiihtyy Ruotsissa

Ruotsin seuraavien valtiopäivävaalien alla käynnistyy taistelu hyvinvoinnista, erityisesti hoidosta ja hoivasta. Keskustelu käy jo kiivaana, ja hoitojonot ovat pitkiä. Sosiaalidemokraatit syyttävät hallitusta politiikasta, jonka seurauksena lompakon paksuus määrää saatavilla olevan hoidon laadun. Vastavetona hallitus toteaa, että yksityistäminen helpottaa julkisen sairaanhoidon tilannetta.

07.05.2008

Ruotsin seuraavien valtiopäivävaalien alla käynnistyy taistelu hyvinvoinnista, erityisesti hoidosta ja hoivasta. Keskustelu käy jo kiivaana, ja hoitojonot ovat pitkiä. Sosiaalidemokraatit syyttävät hallitusta politiikasta, jonka seurauksena lompakon paksuus määrää saatavilla olevan hoidon laadun. Vastavetona hallitus toteaa, että yksityistäminen helpottaa julkisen sairaanhoidon tilannetta.

Viime vaaleissa työllisyyskysymys oli Ruotsin kokoomuksen menestyksen avain. Kokoomus haastoi sosiaalidemokraatit näiden parhaalla alalla ja voitti vaalit. Nyt kokoomus on täyttä vauhtia laatimassa strategiaa napatakseen itselleen myös hyvinvoinnin, joka on sosiaalidemokraateille ydinkysymys. Kokoomus aikoo kertoa äänestäjille, että verotuksen keventäminen ja samanaikainen hoidon ja hoivan tason parantaminen on mahdollista. Kokoomus aikoo tuoda esiin sen, että sosiaalidemokraattien pitkä valtakausi ja ankara verotus eivät johtaneet hyvin toimivaan hoitoon.

Kokoomus voi myös todeta, että sen tiukempi politiikka sairauslomalla olevia ja työttömiä kohtaan on johtanut sairauslomien vähenemiseen ja työttömyyden laskuun, minkä seurauksena valtiolla on käytettävänä aiempaa enemmän rahaa hyvinvointiin. Pian tulevat voimaan sairausvakuutusjärjestelmää koskevat uudet säännöt, joissa edellytetään tiukemmin, että sairauslomalla olevat saadaan työkuntoon ja että he esimerkiksi muuttavat itselleen sopivan työn perässä.

Ruotsin kokoomus on osoittanut taitavuutensa strategiassa, ja puolueen hyökkäys hyvinvoinnin alalla aiheuttaa levottomuutta sosiaalidemokraateissa, jotka ovat vielä varovaisia tehdessään päätöksiä tulevasta politiikastaan. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Mona Sahlin on kuitenkin astunut esiin odottamattomalla näyttämöllä. Hän on heittäytynyt mukaan Tukholman paikallispolitiikkaan, josta on tullut kummankin poliittisen rintaman eri päämäärien näyteikkuna. Sairaanhoidon taistelussa on pitkälti kyse siitä, kuinka hyvin tai huonosti porvarien politiikka toimii Tukholmassa.

Yksityinen tai julkinen – esikuvana Tukholma

Pääministeri Fredrik Reinfeldtin puoliso Filippa Reinfeldt toimii sairaanhoidon johtajana Tukholmassa läänin maakäräjillä. Mona Sahlinia on arvosteltu siitä, että hän yrittää päästä käsiksi pääministeriin hyökkäämällä tämän vaimon kimppuun. Tukholman sairaanhoitopolitiikkaan tarttumalla Mona Sahlin voi maalata uhkakuvan ja antaa esimakua siitä, mitä koko maassa on odotettavissa. Viimeksi käydyssä puoluejohtajien valtiopäiväkeskustelussa Mona Sahlin puhui järjestelmän muutoksesta, joka merkitsee, että tehdastyöläisen tytär ja toimitusjohtajan poika eivät enää tulevaisuudessa istu samassa odotushuoneessa.

Tämän taustana on se, että Tukholman porvarienemmistö on tehnyt perustavia muutoksia sairaanhoitoon. Se on käynnistänyt Tukholman hoitovalintamallin (Vårdval Stockholm), jossa potilaat saavat vapaasti valita heille parhaiten sopivan omalääkärin ja terveyskeskuksen. Samalla porvaripuolueet ovat ottaneet käyttöön maakäräjien auktorisoimien lääkärien vapaan ammatinharjoittamisoikeuden.

Laajan kritiikin mukaan järjestelmä on tuonut mukanaan köyhien ja rikkaiden kuntien välisen kuilun syventymisen sekä aiheuttanut Tukholman lähiöiden terveyskeskusten sulkemisia, minkä seurauksena ongelmille alttiiden alueiden asukkaat saavat huonompaa hoitoa kuin muut. Kiivasta keskustelua on aiheuttanut myös tieto siitä, että Tukholmassa avataan yksityinen lastensairaala ja syöpäklinikka.

Kuinka suuria hallituksen ja sosiaalidemokraattien väliset erot sitten ovat? Fredrik Reinfeldtin mielestä nämä kaksi puolueryhmittymää ovat asioista yksimielisempiä kuin Mona Sahlin haluaa myöntää. Konfliktissa ei ole oikeastaan kysymys yksityissairaaloista. Mikään puolue ei ole tähän mennessä halunnut kieltää yksityisesti rahoitettavia sairaaloita. Sen sijaan poliittinen konflikti koskee sitä, saavatko yksityisen sairausvakuutuksen ottaneet potilaat hoitoa julkisen sektorin rahoittamissa sairaaloissa ja voiko suurista akuuttihoitoa antavista sairaaloista tulla yksityisten omistamia ja verovaroilla ylläpidettyjä. Vielä on kuitenkin epäselvää, missä määrin porvarit aikovat toteuttaa tällaisia muutoksia.

Monet seikat viittaavat siihen, että yksi Tukholman yksityisistä sairaaloista saa hoitaa tulevaisuudessa yksityisen sairausvakuutuksen ottaneita potilaita. Samalla sosiaalidemokraatit ovat muuttaneet varovasti näkemystään yksityisten yrittäjien toiminnasta sairaanhoidossa. ”Aikoinaan me sosiaalidemokraatit näimme punaista aina, kun oli kysymys yksityisestä, mutta niin ei enää ole”, Mona Sahlin sanoi hiljattain.

Hoidon saaminen vaikeaa

Yksi Ruotsin sairaanhoidon suurimmista ongelmista on hoidon saaminen: hoito- ja toimenpidejonot ovat pitkiä. Sosiaalidemokraattisen hallituksen aikana käyttöön otettu hoitotakuu ei toimi. Sen mukaan potilaalle taataan pääsy lääkärin vastaanotolle ja hoitoon tietyn ajan sisällä. Sosiaalihallituksen raportin mukaan 45 prosenttia potilaista saa odottaa hoitoon pääsyä hoitotakuun lupauksia kauemmin. Erityisen vaikeaa on saada aika erikoislääkärille, ja perusterveydenhuollossa on suuria alueellisia eroja. Syitä tähän ovat muun muassa tehottomat toimintatavat ja puutteelliset tietojärjestelmät.

Hallitus haluaa nyt parantaa tilannetta lisäämällä potilaiden mahdollisuuksia verrata eri hoidon antajien hoitojen toimivuutta. Maakäräjät on saanut lisää rahaa, ja hallitus toivoo, että lisääntyneet yksityistämismahdollisuudet lyhentävät jonoja.

Tutkimukset osoittavat, että psyykkisistä sairauksista on tullut aikamme kansansairauksia. Kolmasosalla perusterveydenhuollon puoleen kääntyvistä on psyykkisiä ongelmia. Psykiatrinen hoito on ollut jo kauan painopisteenä erityisesti siitä syystä, että psykiatrisesta hoidosta hiljattain päässeet henkilöt ovat syyllistyneet useissa tapauksissa vakaviin väkivaltarikoksiin. Hallitus panostaa lähivuosina noin 50 miljoonaa euroa vuodessa psykiatriseen hoitoon, jota on sosiaalihallituksen tutkimusten mukaan laiminlyöty jo kauan. Yksi selitys psykiatrisen hoidon heikkoon laatuun on henkilöstön vääränlainen koulutus.

Parhaillaan käynnissä olevassa tutkimuksessa tarkastellaan eri keinoja parantaa potilasturvallisuutta ja potilaiden oikeuksia. Sosiaaliministeri Göran Hägglund on esimerkiksi ilmoittanut merkittävimpänä muutoksena sen, että hoitohenkilöstö voi ilmoittaa nimettömänä hoidossa tapahtuvista virheistä. Tulevaisuudessa myös apteekkien henkilöstön on tehtävä ilmoitus lääkäreistä ja hammaslääkäreistä, jotka määräävät vastuuttomasti riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä.

Ruotsissa käydään vilkasta keskustelua myös apteekkialan avaamisesta vapaalle kilpailulle. Ruotsi on yksi harvoista maista, joissa valtiolla on edelleen apteekkimonopoli. Sitä ollaan nyt kuitenkin purkamassa. Suunnitelmien mukaan ensi vuoden alusta lähtien markkinoille voisi tulla useita uusia apteekkeja. Tiettyjä reseptittömiä lääkkeitä on tarkoitus myydä myös päivittäistavarakaupoissa.

Ruotsin eläkeläisten keskusjärjestö on osoittanut mieltä monopolin lakkauttamista vastaan. Järjestö pelkää, että sääntelyn purkaminen ei johda monimuotoisuuteen vaan pikemminkin oligopoliin, jossa muutama osapuoli jakaa markkinat. Ruotsin haja-asutusalueviraston mukaan luotetaan liikaa siihen, että kilpailun lisääntyminen johtaa tuotteiden saatavuuteen koko maassa. Virasto katsoo vaarana olevan, että saatavuus paranee ainoastaan taajamissa.

Valtio jää kuitenkin aktiiviseksi omistajaksi Apoteket AB -yhtiössä ja säilyttää valta-asemansa, mikä on ollut pettymys niille, jotka olivat odottaneet pitemmälle menevää sääntelyn purkamista. Hallituksen mielipiteet jakautuivat tässä kysymyksessä, ja erityisesti kansanpuolue jarrutti alkuperäisiä suunnitelmia, joiden mukaan valtion apteekkimonopolia olisi purettu enemmän.

Artikkeli edustaa kirjoittajan omia näkemyksiä.

Haku Analys Nordenista