Asuminen ja oleskelu Ahvenanmaalla

Näiltä sivuilta löydät Ahvenanmaalla oleskeleville ja asuville suunnattua tietoa. Artikkeleissa kerrotaan muun muassa henkilötunnuksesta, sosiaaliturvasta, terveydenhuollosta, äänioikeudesta sekä pankki- ja vakuutusasioista.
Kansalaisuus Suomessa
Suomen kansalaisuuden voi saada joko syntyessään tai hakemuksella. Tässä artikkelissa kerrotaan asevelvollisuutta, puolisoja, kanssahakijoita ja lapsia koskevista erityisehdoista sekä kaksoiskansalaisuudesta.
Äänioikeus Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa kerrotaan Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleista ja kuntavaaleista sekä europarlamenttivaaleista, eduskuntavaaleista ja presidentinvaalista.
Pankkitili ja vakuutus Ahvenanmaalla
Tästä artikkelista saat tietoa Ahvenanmaan pankki- ja vakuutuspalveluista.
Tavaroiden ja palvelujen ostaminen Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä asioita on syytä ottaa huomioon hankittaessa tavaroita ja palveluja, kuten puhelin-, matkapuhelin- ja internetliittymää tai televisiolupaa.
Terveydenhuolto ja sosiaaliturva Ahvenanmaalla
Tästä artikkelista saat tietoa Ahvenanmaalla työskentelevien, opiskelevien ja asuvien terveydenhuollosta, potilasvakuutuksesta, sairausvakuutuksesta ja sairauspäivärahasta. Täältä löydät myös linkin merimiesten sairausvakuutusta koskevaan tietopakettiin. Lisäksi saat tietää, kuinka sinun tulee menetellä, jos sairastut äkillisesti lomamatkalla tai oleskellessasi väliaikaisesti Ahvenanmaalla, sekä miten sinun tulee toimia, jos haluat hakeutua hoitoon Ahvenanmaalle.
Eläke Ahvenanmaalla
Ahvenanmaalla on voimassa Suomen eläkejärjestelmä. Ahvenanmaan maakunnan hallituksen palveluksessa olevilla on kuitenkin oma, Suomen lainsäädännön mukainen eläkejärjestelmänsä.
Henkilötunnus Ahvenanmaalla
Tästä artikkelista selviää, miten voit saada henkilötunnuksen Ahvenanmaalla.
Ruotsin kielen kurssit Ahvenanmaalle muuttaneille
Tässä artikkelissa annetaan tietoa Ahvenanmaan maakuntaan muuttaneille suunnatuista ruotsin kielen kursseista. Ahvenanmaa on yksikielisesti ruotsinkielinen toisin kuin Suomi, jossa on kaksi virallista kieltä.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.

Lisää Ahvenanmaasta

Muutto Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta

Asuminen ja oleskelu Ahvenanmaalla

Lapset ja perhe Ahvenanmaalla

Työskentely Ahvenanmaalla

Koulutus Ahvenanmaalla