Koulutus Ahvenanmaalla

Näillä sivuilla annetaan tietoa koulutuksesta Ahvenanmaalla.
Koulutusjärjestelmä Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa annetaan tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä, jota noudatetaan myös Ahvenanmaalla. Järjestelmä koostuu esi- ja perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta sekä korkea-asteen koulutuksesta. Lisäksi saat tietää, mikä on Pohjoismaiden välinen sopimus pääsystä korkeampaan koulutukseen. Artikkelista löydät myös suorat linkit peruskoulun jälkeistä koulutusta tarjoavien ahvenanmaalaisten oppilaitosten sivustoihin sekä linkin Ahvenanmaalla opiskelemista käsittelevään kattavaan tietopakettiin. Täältä saat tietoa myös ruotsin kursseista, jotka on suunnattu jotain muuta kieltä kuin ruotsia äidinkielenään puhuville.
Opintotuki Ahvenanmaalla
Ahvenanmaalla on ollut vuodesta 1972 alkaen oma opintotukilainsäädäntö, joka muistuttaa Suomen vastaavaa lainsäädäntöä (Kela).
Opiskelija-asunnot Ahvenanmaalla
Useimmat opiskelijat asuvat Ahvenanmaalla erityyppisissä vuokra-asunnoissa Maarianhaminassa. Vuokra-asuntojen kysyntä on suurta, ja uusia vuokra-asuntoja rakennetaan jatkuvasti.
Opiskelun aikainen terveydenhuolto ja sairausvakuutus Ahvenanmaalla
Tästä osiosta saat tietoa Ahvenanmaalla opiskelevien opiskelijaterveydenhuollosta ja löydät linkin opiskelijan sairauslomaa käsittelevään Kelan oppaaseen.
Ahvenanmaan kansanopisto
Tässä artikkelissa kerrotaan Ahvenanmaan kansanopistosta, joka tarjoaa yleissivistävää ja opintoihin valmentavaa koulutusta nuorille ja aikuisille.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.

Lisää Ahvenanmaasta

Muutto Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta

Asuminen ja oleskelu Ahvenanmaalla

Lapset ja perhe Ahvenanmaalla

Työskentely Ahvenanmaalla

Koulutus Ahvenanmaalla