Lapset ja perheet Ahvenanmaalla

Tässä osiossa annetaan tietoa asioista, jotka lasten kanssa Ahvenanmaalle muuttavan on hyvä ottaa huomioon. Kerromme muun muassa neuvolapalveluista ja vanhempainvapaista sekä lapsilisästä ja muista lapsiperheen etuuksista.

Ahvenanmaalla noudatetaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin Suomessakin. Näistä perussäännöistä kerrotaan tarkemmin osiossa Lapset ja perheet Suomessa.

Seuraavassa käsitellään lyhyesti Ahvenanmaan ja Suomen järjestelmien välisiä eroja.

Äitiysavustus

Jos asut Ahvenanmaalla, sinun on haettava äitiysavustusta kunnasta. Täältä löydät suorat linkit Ahvenanmaan 16 kunnan sivustoihin. Lisätietoa äitiysavustuksen hakemisesta saa Kelan sivustosta.

Raskauden seuranta

Ahvenanmaalla vakinaisesti asuvilla on oikeus maakunnan terveyskeskusten tarjoamiin maksuttomiin neuvolapalveluihin raskauden aikana ja sen jälkeen.

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen sekä koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Synnytys

Myös synnytys sisältyy maakunnan terveyspalveluiden tarjoamaan erikoissairaanhoitoon, johon ovat oikeutettuja kaikki Ahvenanmaalla vakituisesti asuvat. Terveyskeskuksessa ja sairaalassa käynnistä peritään yleensä maksu, jonka suuruus vaihtelee kunnittain.

Vanhempainetuudet Ahvenanmaalla

Ainoa olennainen ero Suomessa ja Ahvenanmaalla maksettavien vanhempainetuuksien välillä on se, ettei Ahvenanmaalla voi saada yksityisen hoidon tukea.

Kotihoidon tuki

Jos asut Ahvenanmaalla, sinun on haettava kotihoidon tukea asuinkunnastasi.

Lasten kotihoidon tuki muodostuu kiinteästä hoitorahasta ja mahdollisesta perheen tuloihin suhteutetusta hoitolisästä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta. Osa kunnista maksaa kotihoidon tukea saaville kuntakohtaista lisää.

Lapsilisä Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla lapsilisän rahoittaa maakunnan hallitus. Ahvenanmaalaistenkin on silti haettava lapsilisää Kelasta. Lapsilisää koskevat samat säännökset kuin Manner-Suomessa, mutta tukisummat eroavat mantereella maksettavista. Lapsilisän suuruus on porrastettu perheen lapsiluvun mukaan. Lapsikohtainen lisä on sitä korkeampi mitä useampi alle 17-vuotias lapsi perheessä on. Yksinhuoltajalle maksetaan Ahvenanmaalla jokaisesta lapsesta yksinhuoltajakorotusta 50 euroa kuukaudessa. Voit saada lapsilisään yksinhuoltajakorotuksen, jos et ole avio- tai avoliitossa. Lapsilisän määrän Ahvenanmaalla voi tarkistaa Kelan sivustosta.

Kela maksaa verotonta lapsilisää Ahvenanmaalla asuvista alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisä on asuinpaikkaperusteinen etuus, ja sitä maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin lapsi muuttaa ulkomaille. Lapsilisän maksaminen alkaa lapsen syntymää tai lapsilisäoikeuden saavuttamista seuraavan kuukauden alusta. Lisätietoja lapsilisästä saa Kelan sivustosta.

Ahvenanmaalla opiskeleva tai työskentelevä ja sosiaaliturvan piiriin kuuluva Pohjoismaan kansalainen voi saada lapsilisää lapsestaan, vaikka lapsi asuisi Ahvenanmaalla vain väliaikaisesti tai vaikka lapsi ei lainkaan asuisi Ahvenanmaalla. Edellytyksenä on, ettei kumpikaan lapsen huoltajista työskentele lapsen asuinmaassa. Säännöksistä kerrotaan tarkemmin Kelan sivuston osiossa Perheenjäsenenä ulkomaille.

Lisätietoa muista perhe-etuuksista saa Kelan sivuston osiosta Lapsiperheet.

Lapsilisän hakeminen

Voit hakea lapsilisää heti, kun olet saanut neuvolasta todistuksen lapsen lasketusta ajasta.
Voit joko toimittaa lapsilisähakemuksen Kelan Maarianhaminan-toimistoon tai hakea lapsilisää verkossa: Näin haet lapsilisää.
Lapsilisä maksetaan tilille kuukausittain.
Lapsilisä maksetaan lapsen äidille, isälle tai muulle huoltajalle tai poikkeustapauksissa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.