Muutto Ahvenanmaalle

Ahvenanmaa on Suomeen kuuluva yksikielisesti ruotsinkielinen maakunta, jolla on itsehallinto. Ahvenanmaalla on monissa asioissa oma lainsäädäntö, ja ruotsin kielen ja kulttuurin asema on turvattu kansainvälisin sopimuksin. Tässä osiossa tarkastellaan Ahvenanmaalle muuttamista koskevia säännöksiä.
Asuminen Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa kerrotaan Ahvenanmaalla asumista ja maakuntaan muuttamista koskevista erityissäännöistä sekä muista Ahvenanmaalla asumisen erityispiirteistä.
Väestörekisteröinti Ahvenanmaalla
Tästä artikkelista löydät Ahvenanmaalle muuttavalle tärkeää tietoa väestörekisteröinnistä, henkilötunnuksesta, muuttoilmoituksen tekemisestä ja kotikunnasta. Suomessa ja Ahvenanmaalla väestörekisteri on nimeltään väestötietojärjestelmä.
Ahvenanmaan kotiseutuoikeus
Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on vain niillä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Myös oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä oikeus harjoittaa elinkeinoa maakunnassa edellyttävät kotiseutuoikeutta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta.
Ajoneuvon tuonti Ahvenanmaalle
Oletko tulossa Ahvenanmaalle ajoneuvon kanssa lomamatkalle, väliaikaisesti maassa oleskelevaksi vai pysyvästi asuvaksi? Vastaus tähän kysymykseen vaikuttaa siihen, tuleeko sinun katsastaa ja rekisteröidä ajoneuvo ja suorittaa siitä veroa Ahvenanmaalle. Tässä artikkelissa kerrotaan ajoneuvojen eli henkilöautojen, pakettiautojen ja moottoripyörien tuomisesta Ahvenanmaalle. Teksti vastaa kysymyksiin siitä, milloin ja miten ajoneuvo tulee katsastaa ja rekisteröidä, jos se tuodaan muuton yhteydessä Ahvenanmaalle. Artikkelissa kerrotaan myös tuontiajoneuvojen verotuksesta.
Tullisäännöt Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa kerrotaan tullisäännöistä, jotka koskevat muuttotavaroita Ahvenanmaalle muutettaessa. Lisäksi saat tietää, mitä sinun on otettava huomioon, jos tuot alkoholia, tupakkaa tai lääkkeitä Ahvenanmaalle muista Pohjoismaista. Säännöt vaihtelevat sen mukaan, tuodaanko tavaroita muista EU-maista vai EU:n rajojen ulkopuolelta. Tekstissä kerrotaan myös, minkä kaikkien tuotteiden tuontia on rajoitettu ja minkä tuotteiden tuontia koskevat erityissäännökset. Tämän artikkelin lopusta löydät myös linkin Ahvenanmaan tullipiirin toimipaikkojen yhteystietoihin.
Matkustaminen Ahvenanmaalle
Ahvenanmaalle on hyvät päivittäiset kulkuyhteydet: sinne pääsee helposti joko laivalla tai lentäen. Saarelle on matkustajalauttayhteys Suomesta, Ruotsista ja Virosta ja lentoyhteys Suomesta ja Ruotsista. Tässä artikkelissa annetaan tietoa matkalla tarvittavista matkustusasiakirjoista.
Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Ahvenanmaalle
Tästä artikkelista selviää, miten sinun tulee toimia, jos aiot tuoda lemmikki- tai kotieläimiä Ahvenanmaalle joko muuton tai tilapäisen oleskelun, kuten kesäasumisen, yhteydessä.
Muutto Ahvenanmaalta ulkomaille
Tältä sivulta selviää, miten sinun on toimittava, jos muutat Ahvenanmaalta ulkomaille.
Tietoa toimintarajoitteisille
Tässä artikkelissa annetaan tietoa Ahvenanmaalle muuttoa suunnitteleville toimintarajoitteisille.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.

Lisää Ahvenanmaasta

Muutto Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta

Asuminen ja oleskelu Ahvenanmaalla

Lapset ja perhe Ahvenanmaalla

Työskentely Ahvenanmaalla

Koulutus Ahvenanmaalla