Ahvenanmaan kotiseutuoikeus

Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on vain niillä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Myös oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä oikeus harjoittaa elinkeinoa maakunnassa edellyttävät kotiseutuoikeutta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeus

Ahvenanmaan maanhankintalain (3.1.1975/3) 2 §:ssä säädetään seuraavaa: "Ne, joilla ei ole Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta, sekä yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, muut yhteisöt, laitokset, säätiöt tai yhtymät eivät saa ilman maakuntahallituksen lupaa omistusoikeuksin hankkia taikka vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen nojalla hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa." Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta.

Lisätietoja Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta saa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen sivustosta.

Kotiseutuoikeuden omaavan henkilön oikeus hankkia kiinteää omaisuutta

Henkilö, jolla on kotiseutuoikeus, voi vapaasti hankkia kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalla.

Kotiseutuoikeutta vailla olevan henkilön oikeus hankkia kiinteää omaisuutta

Jos henkilöllä ei ole kotiseutuoikeutta, hänen on anottava maakunnan hallitukselta lupaa kiinteän omaisuuden hankkimiseen. Maakunnan hallituksen lupa vaaditaan aina myös yhtiöiltä ja muilta oikeushenkilöiltä.

Asunto tai omistusasunto: Ahvenanmaalla vakituisesti asuvalle henkilölle voidaan myöntää lupa omistaa asunto, joka sijaitsee kaavoitetulla alueella olevalla tontilla, kuten Maarianhaminassa. Kunnan on annettava lausunto maakunnan hallitukselle, joka myöntää luvan.
Maa-alue: Maan ostamiseen tarvitaan aina maakunnan hallituksen lupa.
Kesäasunto: Kesäasunnon ostamiseen tarvitaan aina maakunnan hallituksen lupa.

Kotiseutuoikeuden hakulomakkeita sekä tarkempaa tietoa muun muassa kotiseutuoikeudesta, maanhankinnasta ja elinkeinonharjoittamisoikeudesta saa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kotiseutuoikeutta käsittelevältä verkkosivulta.

Huomaa, että kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalta perivällä on perintöoikeus Suomen perintölainsäädännön mukaan.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä osiossa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan, miten voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.