Ajoneuvon tuonti Ahvenanmaalle

Oletko tulossa Ahvenanmaalle ajoneuvon kanssa lomamatkalle, väliaikaisesti maassa oleskelevaksi vai pysyvästi asuvaksi? Vastaus tähän kysymykseen vaikuttaa siihen, tuleeko sinun katsastaa ja rekisteröidä ajoneuvo ja suorittaa siitä veroa Ahvenanmaalle. Tässä artikkelissa kerrotaan ajoneuvojen eli henkilöautojen, pakettiautojen ja moottoripyörien tuomisesta Ahvenanmaalle. Teksti vastaa kysymyksiin siitä, milloin ja miten ajoneuvo tulee katsastaa ja rekisteröidä, jos se tuodaan muuton yhteydessä Ahvenanmaalle. Artikkelissa kerrotaan myös tuontiajoneuvojen verotuksesta.

Lomamatkoilla ja tilanteissa, joissa ajoneuvoa käytetään Ahvenanmaalla muuten väliaikaisesti, ei rekisteröintiä tai veroja tiettyjen ehtojen täyttyessä tarvitse suorittaa. Ahvenanmaalle vakituisesti muuttava henkilö voi tuoda ajoneuvon Ahvenanmaalle niin sanotusti muuttotavarana.

Ajoneuvo on tällöin rekisteröitävä viimeistään 30 päivän kuluttua muutosta. Ahvenanmaalle väliaikaisesti muuttavan on otettava yhteyttä Maarianhaminan tulliin kuuden kuukauden kuluessa muutosta ja anottava ajoneuvon verottoman käyttöoikeuden pidentämistä. Ajoneuvosta muuttotavarana sekä ajoneuvon tuomisesta lomamatkalle tai väliaikaisesti Ahvenanmaalle kerrotaan tarkemmin artikkelissa Ajoneuvo Suomessa.

Auto- ja valmisteverotus siirtyivät Verohallinnon hoidettaviksi 1. tammikuuta 2017. Tullin asiakastiedotteesta selviää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, miten sinun on toimittava ja miten saat yhteyden tarvittaviin viranomaisiin.
Rekisteröitävän ajoneuvon maahantuonti on kuitenkin aina ilmoitettava Ahvenanmaan sataman tullitoimipisteeseen Ahvenanmaalle saavuttaessa.

Vaikka ajoneuvon tuontia ja verotusta koskevatkin Suomessa ja Ahvenanmaalla samat säännöt, rekisteröintiä koskevat Ahvenanmaalla omat säännöt, joista kerrotaan tarkemmin seuraavassa.

Katsastus ja rekisteröinti

Kun ajoneuvo on tuotu Ahvenanmaalle, siitä on annettu käyttöönottoilmoitus ja veroilmoitus ja se on saanut rekisteröintiluvan, ajoneuvo voidaan katsastaa ja rekisteröidä. Rekisteröintiä varten on esitettävä seuraavat asiakirjat:

  • voimassaoleva liikennevakuutus
  • rekisteröintikatsastustodistus
  • rekisteröintitodistus viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen
  • kauppakirja.

Maahantuotava ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava tai yksittäishyväksyttävä katsastustoimipaikalla. Tässä yhteydessä tarkastetaan myös ajoneuvon vaatimustenmukaisuus ajoneuvosta esitettävien dokumenttien perusteella. Lisätietoja rekisteröintikatsastusta varten tarvittavista asiakirjoista antaa Motorfordonsbyrån.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen tai yksittäishyväksynnän jälkeen ajoneuvo voidaan rekisteröidä. Rekisteröinnin jälkeen saat mukaasi rekisteröintitodistuksen ja ahvenanmaalaiset rekisterikilvet. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi rekisteröinnin yhteydessä.

Lisätietoja ajoneuvon rekisteröinnistä Ahvenanmaalla antaa Motorfordonsbyrån joko internetissä tai puhelimitse numerossa +358 (0)18 525 840.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.