Asuminen Ahvenanmaalla

Tässä artikkelissa kerrotaan Ahvenanmaalla asumista ja maakuntaan muuttamista koskevista erityissäännöistä sekä muista Ahvenanmaalla asumisen erityispiirteistä.

Yleistietoa asumisoikeusasumisesta, vuokra-asumisesta ja asumistuen eri muodoista saat Haloo Pohjolan artikkelista Asuminen Suomessa.

Tässä artikkelissa käsitellään Ahvenanmaalla asumisen erityispiirteitä. Täältä löydät myös linkin Maarianhaminan asuntojonoon ja vinkkejä asunnon etsimiseen Ahvenanmaalta sekä tietoa Ahvenanmaan vuokratasosta ja asumistuen muodoista.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeus

Ahvenanmaan maanhankintalain (3.1.1975/3) 2 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Ne, joilla ei ole Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta, sekä yhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, muut yhteisöt, laitokset, säätiöt tai yhtymät eivät saa ilman maakuntahallituksen lupaa omistusoikeuksin hankkia taikka vuokrasopimuksen tai muun sopimuksen nojalla hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa.” Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta.

Lisätietoja Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta saa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen sivustosta.

Kotiseutuoikeuden omaavan henkilön oikeus hankkia kiinteää omaisuutta

Henkilö, jolla on kotiseutuoikeus, voi vapaasti hankkia kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalla.

Kotiseutuoikeutta vailla olevan henkilön oikeus hankkia kiinteää omaisuutta

Jos henkilöllä ei ole kotiseutuoikeutta, hänen on anottava maakunnan hallitukselta lupaa kiinteän omaisuuden hankkimiseen. Maakunnan hallituksen lupa vaaditaan aina myös yhtiöiltä ja muilta oikeushenkilöiltä.

  • Asunto tai omistusasunto: Ahvenanmaalla vakituisesti asuvalle henkilölle voidaan myöntää lupa omistaa asunto, joka sijaitsee kaavoitetulla alueella olevalla tontilla, kuten Maarianhaminassa. Kunnan on annettava lausunto maakunnan hallitukselle, joka myöntää luvan. Syksyllä 2011 tuli voimaan muutos, jonka mukaan henkilö, jolla ei ole kotiseutuoikeutta, voi ostaa kaavoitetulta alueelta vakituiseen asumiseen tarkoitetun rantatontin.
  • Maa-alue: Maan ostamiseen tarvitaan aina maakunnan hallituksen lupa.
  • Kesäasunto: Kesäasunnon ostamiseen tarvitaan aina maakunnan hallituksen lupa.

Kotiseutuoikeuden hakulomakkeita sekä tarkempaa tietoa muun muassa kotiseutuoikeudesta, maanhankinnasta ja elinkeinonharjoittamisoikeudesta saa Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kotiseutuoikeutta käsittelevältä verkkosivulta.

Huomaa, että kiinteää omaisuutta Ahvenanmaalta perivällä on perintöoikeus Suomen perintölainsäädännön mukaan.

Vuokra-asuminen

Kuka tahansa voi vuokrata asunnon Ahvenanmaalta.

Asumisoikeusasuminen

Ahvenanmaan asumisoikeusyhdistys omistaa 68 huoneistoa Maarianhaminassa. Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille. Kaikkien EU-maiden kansalaisilla on oikeus pitää hallussaan Ahvenanmaalla sijaitsevaa asumisoikeusasuntoa.

Osakehuoneisto

Kaikkien EU-maiden kansalaiset voivat hankkia osakehuoneiston Ahvenanmaalta. Asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta, joten niiden ostamiseen ei tarvita lupaa.

Ahvenanmaan kiinteistönvälittäjät

Ahvenanmaan kiinteistönvälittäjät ovat hyvin perillä asioista ja osaavat vastata kaikkiin asumista koskeviin kysymyksiin. Arbeta & bo på Åland -sivustossa on runsaasti hyödyllistä tietoa sekä linkit Ahvenanmaan kaikkien kiinteistönvälittäjien sivustoihin.

Ahvenanmaan asuntomarkkinat

Arbeta & bo på Åland -sivuston Boende-osiosta löydät linkit kaikkien vuokra- tai omistusasuntoja välittävien toimijoiden sivuille.

Maarianhaminassa sijaitsevia Merimieseläkekassan vuokra-asuntoja vuokrataan ensisijaisesti merimiehille. Lisätietoja asunnoista saa Merimieseläkekassan sivustosta.

Bosidan-sivusto esittelee kootusti kaikkien Ahvenanmaan johtavien kiinteistönvälittäjien vuokra- ja omistusasuntotarjontaa.

Ahvenanmaan keskivuokrat

Huhtikuussa 2016 asunnon keskivuokra oli Ahvenanmaalla 10,00 euroa, Maarianhaminassa 10,58 euroa, maaseutukunnissa 8,41 euroa ja saaristossa 8,09 euroa neliömetriltä.

Asuntojono

Internetistä saa lisätietoja Maarianhaminan kaupungin asuntojonosta. Vuokra-asuntoja on myös kaikissa muissa Ahvenanmaan kunnissa. Asuntojonoon voi ilmoittautua ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen kuntaan.

Asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Asumistukea haetaan Ahvenanmaalla Kelasta, joka ottaa vastaan asumistukihakemuksia ja vastaa kaikkiin asumistukea koskeviin kysymyksiin.

Kelan sivuilta saa lisätietoa yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.