Tullisäännöt Ahvenanmaalla

Tässä artikkelissa kerrotaan tullisäännöistä, jotka koskevat muuttotavaroita Ahvenanmaalle muutettaessa. Lisäksi saat tietää, mitä sinun on otettava huomioon, jos tuot alkoholia, tupakkaa tai lääkkeitä Ahvenanmaalle muista Pohjoismaista. Säännöt vaihtelevat sen mukaan, tuodaanko tavaroita muista EU-maista vai EU:n rajojen ulkopuolelta. Tekstissä kerrotaan myös, minkä kaikkien tuotteiden tuontia on rajoitettu ja minkä tuotteiden tuontia koskevat erityissäännökset. Tämän artikkelin lopusta löydät myös linkin Ahvenanmaan tullipiirin toimipaikkojen yhteystietoihin.

Vuodelta 1995 peräisin olevan Suomen EU-liittymissopimuksen mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan unionin arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin muun Suomen tavoin Euroopan unionin tulliliittoon ja sen tullialueeseen.

Ahvenanmaan tullisäännöt ovat yhtenevät Suomen tullisääntöjen kanssa. Tullisäännöistä kerrotaan tarkemmin artikkelissa Tullisäännöt Suomessa.

Seuraavassa selvitetään, mitä käytännön seurauksia on sillä, ettei Ahvenanmaa kuulu EU:n arvonlisäveroja ja valmisteveroja koskevien säännösten piiriin.

Verosäännöt tuonnin ja viennin yhteydessä

Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä sekä maakunnan ja muiden EU-jäsenvaltioiden välillä merkitsee sitä, että EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia vientisäännöksiä. Tavaroiden tuontiin muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan sekä tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan erityislain säännöksiä. Verorajakaupassa Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä. Veroraja mahdollistaa myös verovapaan myynnin jatkumisen Ahvenanmaan ja toisen EU-maan väliä liikennöivillä aluksilla ja lennoilla.

Lue lisää arvonlisäverotuksesta.

Lue lisää valmisteverotuksesta.

Ahvenanmaan tullipiirin yhteystiedot

Täältä löydät Ahvenanmaan tullipiirin toimipaikkojen yhteystiedot.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.